KWIECIEŃ 2023

Czego uczymy się w Kwietniu w grupie ,,Kotki”

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 

Tydzień 1 ( 3-7.04.23)

Tematyka tygodnia: ,,O wiosennych świętach każdy z nas pamięta”

 • Prezentacja zwyczajów i obrzędów ludowych związanych ze świętem Wielkiej Nocy.
 • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do świąt.
 • Prezentacja sztuki ludowej: muzyki, rękodzieła, rozwijanie wrażliwości na jej piękno.
 • Kształcenie umiejętności redagowania życzeń wielkanocnych.
 • Wprowadzenie pisanej i drukowanej litery „j”, „J”.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.
 • Utrwalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Zachęcanie do świadomego uczestniczenia w życiu rodzinnym w czasie: odpoczynku, wykonywania prac domowych oraz dekorowaniu mieszkania.
 • Kształtowanie potrzeby aktywnego spędzania czasu z rodziną także w okresie świątecznym.
 • Uświadamianie, że dobra zabawa to taka, gdy wszyscy się dobrze bawią, szczególnie w „lany poniedziałek”.
 • Kształtowanie nawyku dbania o właściwy strój i wygląd oraz zachowanie, szczególnie w czasie uroczystości rodzinnych.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad właściwego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej – wizyta na poczcie

 

Tydzień 2 (10-14.03.23r.)

Tematyka tygodnia: ,,Zwierzęta z daleka i bliska”

 • Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt żyjących w środowisku wodnym – prezentacja wybranych ryb i omówienie środowiska ich życia.
 • Rozbudzanie zainteresowania prowadzeniem obserwacji środowiska naturalnego zwierząt.
 • Prezentacja informacji na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „f”, „F”.
 • Badanie równoliczności zbiorów.
 • Wprowadzenie znaku „=” dla stwierdzenia, że tu i tu jest tyle samo.
 • Wdrażanie do aktywnego poszanowania przyrody w czasie wycieczek do lasu, parku i na łąkę.
 • Uświadamianie, że dobry sen jest warunkiem zdrowia, dlatego oglądane programy telewizyjne powinny być przeznaczone dla dzieci, a czas ich oglądania niezbyt długi.
 • Kształtowanie nawyku dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie w czasie zabaw, spacerów i wycieczek.
 • Wdrażanie do przestrzegania regulaminu w czasie wycieczek do zoo jako warunek bezpiecznej i udanej wizyty.

 

Tydzień 3 (17-21.04.23r.)

Tematyka tygodnia: ,, Dobra kondycja i dobre zdrowie, wszystko Ci o nich przedszkolak opowie”

 • Rozwijanie nawyku dbałości o codzienną higienę ciała i jamy ustnej.
 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty u lekarza oraz w sytuacji choroby, zgłaszania dolegliwości własnych lub zauważonych u innych.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, dbałości o kondycję i zdrowie.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „h”, „H”.
 • Kształcenie umiejętności szacowania ciężaru różnych przedmiotów (cięższy, lżejszy, waży tyle samo) – różne wagi.
 • Porównywanie liczebności zbiorów, utrwalenie pojęć: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”.
 • Wprowadzenie znaków matematycznych: „ <, >”.
 • Uświadamianie, że w czasie choroby warunkiem wyzdrowienia jest przestrzeganie zaleceń lekarza.
 • Kształcenie odpowiedzialności dbania o własne zdrowie.
 • Kształtowanie nawyku dbania o czyste i zdrowe zęby.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego odżywiania się.
 • Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Kształcenie umiejętności dobierania stroju stosownego do planowanych zajęć.

 

Tydzień 4 (24-28.04.23r.)

Tematyka tygodnia: ,, Zwierzęta domowe są szczęśliwe i zdrowe”

 • Wzbogacanie wiedzy na temat życia wybranych zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta domowe.
 • Kształcenie umiejętności konstruowania twórczych opowiadań.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat życia ptaków i owadów.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
 • Zachęcanie do rozwiązywania i konstruowania zagadek tematycznych.
 • Wdrażanie do wykorzystywania umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta domowe, dbałości o ich zdrowie, bezpieczeństwo, potrzeby i dobre samopoczucie.
 • Uświadamianie, że nie wszystkie zwierzęta, szczególnie ptaki, lubią bliski kontakt z człowiekiem i bezpieczniej dla dzieci lepiej to uszanować.
 • Wdrażanie do dbania o własne zdrowie poprzez zachęcanie do spożywania nabiału (oprócz dzieci z nietolerancją nabiału).
 • Uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo bliskiego kontaktu z owadami.
 • Kształcenie umiejętności zwracania się o pomoc do osób dorosłych w czasie wystąpienia trudnej lub niebezpiecznej sytuacji- np. ukąszenia przez owady.
 Powrót