Zasady rekrutacji

W Przedszkolu Niepublicznym „Promyk” funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych:

 

 • 2,5-latki
 • 3-latki
 • 4-latki
 • 5-latki – 2 grupy
 • 6-latki– 2 grupy

 

 • Minimalny wiek dziecka, od którego można je zapisać do przedszkola to 2,5 roku.
 • Zapisy dzieci trwają przez cały rok, w zależności od liczebności grup.
 • Kartę Zgłoszenia Dziecka do przedszkola można otrzymać w sekretariacie przedszkola lub pobrać ją ze strony internetowej – link poniżej lub w zakładce „Dokumenty”.
 • Rodzice dzieci zgłoszonych na nowy rok szkolny są zobowiązani do podpisania umowy w miesiącu kwietniu, poprzedzającym nowy rok szkolny.
 • Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola wpłacają wpisowe w wysokości 200 zł i jest ono bezzwrotne przy rezygnacji
  z przedszkola.
 • Czesne – stała opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 640 zł.
 • Opłata za drugie równocześnie zapisane dziecko(rodzeństwo) wynosi 30% czesnego stałej opłaty miesięcznej.
 • Opłata za trzecie i kolejne równocześnie zapisane dziecko(rodzeństwo) wynosi 0 zł.
 • Rodzice zainteresowani przedłużeniem umowy na następny rok szkolny zobowiązani są do załatwienia wszelkich formalności do dnia 31 marca danego roku szkolnego.
 • Umowa o świadczenie usług przedszkola zawierana jest na czas określony, to jest na dany rok szkolny.
 • Pierwszeństwo do zawarcia umowy o świadczenia usług przedszkola w kolejnym roku szkolnym mają: dzieci uczęszczające do przedszkola oraz rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola.
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor przedszkola.

 

Karta Zgłoszenia Dziecka – pobierz tutaj