Plan zajęć dodatkowych

Zajęcia Dodatkowe w „Promyku” od 1.10.2020 do 31.05.2021

Bajkoterapia, Zaj. kulinarne, Sensoplastyka, Zaj. Plastyczno-techniczne – 2 razy w miesiącu
Terapia logopedyczna – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 9.30 
SALE, W KTÓRYCH ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA – ZNACZENIA SKRÓTÓW: 
PN-Pokój Nauczycielski, S-Sala grupy, SG/B – Sala Gimnastyczna lub Boisko przy sali.

Zajęcia dodatkowe w Filii „Promyka” od 1.10.2020 do 31.05.2021

Terapia logopedyczna – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 9.30 
SALE, W KTÓRYCH ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA – ZNACZENIA SKRÓTÓW: 
SZD – Sala Zajęć Dodatkowych w filii PNP, SF1- Sala 1 Filii, SF2 – Sala 2 Filii,
SG/B – Sala Gimnastyczna lub Boisko przy sali.