Plan dnia

Ramowy Plan Dnia w Przedszkolu

6.00 – 8.00

„Witamy nowy dzień” – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dzieckiem.

8.00 – 8.15

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – Ćwiczenia poranne i gimnastyka.

8.15 – 8.30

„Bałagan szybko znika…” – Czynności porządkowe w sali. Przygotowanie do posiłku – kształtowanie

i utrwalanie nawyków higienicznych oraz zachowań prozdrowotnych.

8.30 – 9.00

„… zasiadamy do stolika” – Śniadanie. Mycie zębów po posiłku. Przygotowanie do zajęć wychowawczo – dydaktycznych.

9.00 – 9.05

„Bliżej Boga…” – Modlitwa poranna.

9.05 – 10.20

„Mali odkrywcy” – Zajęcia wychowawczo – edukacyjne z całą grupą realizowane w oparciu

o podstawę programową przy wykorzystaniu przygotowanych przez nauczyciela środków dydaktycznych. Zajęcia dodatkowe. *

10.20 – 10.30

„Bałagan szybko znika…” – Czynności porządkowe w sali. Przygotowanie do posiłku – kształtowanie

i utrwalanie nawyków higienicznych oraz zachowań prozdrowotnych.

10.30 – 10.50

„…zasiadamy do stolika” – Obiad: pierwsze danie – zupa

10.50 – 11.50

„Biegamy i skaczemy, świat wokół poznajemy” – Pobyt na świeżym powietrzu (spacery, zabawy

w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, obserwacje przyrodnicze) oraz gry i zabawy ruchowe organizowane w sali w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

11.50 – 12.20

„To, co Promyczki lubią najbardziej” – Zabawy dowolne dzieci według zainteresowań, zajęcia dodatkowe. **

12.20 – 12.30

„Bałagan szybko znika…” – Czynności porządkowe w sali. Przygotowanie do posiłku – kształtowanie

i utrwalanie nawyków higienicznych oraz zachowań prozdrowotnych.

12.30 – 12.50

„…zasiadamy do stolika” – obiad: drugie danie

12.50 – 13.00

Przygotowanie do poobiedniego relaksu.

Młodsze grupy

13.00 – 14.20

„Teraz odpoczywamy i sił nabieramy” – Leżakowanie.

Starsze grupy

13.00 – 13.30

„Rozwijamy wyobraźnię” – Słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

13.30 – 14.00

„Gry i zabawy na dobry humor” – Zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci: zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry słowne, zajęcia dodatkowe. ***

14.00 – 14.20

„To, co Promyczki lubią najbardziej” – Zabawy dowolne dzieci według zainteresowań.

Wszyscy

14.20 – 14.30

„Bałagan szybko znika…” – Czynności porządkowe w sali. Przygotowanie do posiłku – kształtowanie

i utrwalanie nawyków higienicznych oraz zachowań prozdrowotnych.

14.30 – 14.50

„… zasiadamy do stolika” – Podwieczorek.

14.50 – 16.50

„Radość wypełnia nas, bo zabawy nadszedł czas” – Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Praca indywidualna

z dzieckiem. Utrwalanie wierszy i piosenek. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

16.50 – 17.00

„Bałagan szybko znika…” – Czynności porządkowe w sali. Przygotowanie do posiłku – kształtowanie

i utrwalanie nawyków higienicznych oraz zachowań prozdrowotnych.

17.00 – 17.20

„…zasiadamy do stolika” – Kolacja

17.20 – 18.00 / 17.00

w okresie wakacji

„To, co Promyczki lubią najbardziej” – Zabawy dowolne dzieci według zainteresowań.