Instrukcja z IPrzedszkola

Instrukcja obsługi systemu IPrzedszkole dla rodziców

Logowanie do systemu:

• Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres: https://iprzedszkole.progman.pl
• Wpisz dane do logowania (dane dostępne w sekretariacie przedszkola)

 

Strona Główna:

Okno główne Panelu składa się z widoku aktualnie przeglądanego menu oraz okna
nawigacyjnego zawierającego poszczególne zakładki:
 

 • Strona główna
 • Należności
 • Obecności
 • Jadłospis
 • Tablica ogłoszeń
 • Więcej

Należności:

Z poziomu zakładki Należności rodzic ma możliwość:

 • monitorowania stanu bieżących należności
 • podglądu historii dokonanych wpłat
 • wydruku szczegółów należności w formie zestawienia opłat na dany miesiąc
 • wydruku formularza przelewu-skopiowania danych do przelewu elektronicznego

Obecności:

Zakładka ta służy do monitorowania oraz zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu lub na wybranych zajęciach danego dnia. Aby zgłosić nieobecność dziecka należy:

 • wybrać miesiąc, którego nieobecność dotyczy
 • kliknąć w kalendarzu na wybranym dniu
 • pojawi się okno oraz dostępne opcje

W przypadku potwierdzenia, bądź odrzucenia przez pracownika przedszkola zgłoszenia nieobecności, dany dzień zostanie oznaczony odpowiednio wg znaczników:

 • zatwierdzona nieobecność na wszystkich zajęciach
 • odrzucona nieobecność

Jadłospis:

Zakładka ta umożliwia podgląd do jadłospisu obowiązującego w przedszkolu na każdy dzień.

Tablica ogłoszeń:

Zakładka ta umożliwia podgląd do ogłoszeń publikowanych przez pracowników przedszkola odnośnie wydarzeń, planowanych wycieczkach i innych informacji z codziennej pracy przedszkola.

Więcej:

W zakładce Więcej znajdują się następujące opcje:

 • Wiadomości

Moduł umożliwiający komunikację pomiędzy użytkownikami systemu.

 • Profil

Sekcja umożliwiająca edycję danych użytkownika, zmiany loginu (jednokrotnie) i hasła. W zakładce znajduje się również kod QR umożliwiający logowanie się w aplikacji mobilnej iPrzedszkole Mobile.

 • Pomoc
 • Zgłoś problem
 • Regulamin
 • Aktualizacje

Moduł zawiera historię aktualizacji systemu iPrzedszkole.

 • Dane placówki
 • Wyloguj


Szczegółowe informacje na temat każdego z omówionych powyżej modułów znajdują się na stronie https://iprzedszkole.progman.pl (po zalogowaniu do systemu).

Instrukcja obsługi systemu IPrzedszkole dla rodziców – pobierz tutaj