Tygryski

Październik

1 Tydzień

KRĄG TEMATYCZNY: Owoce i warzywa

 • OBSZAR FIZYCZNY
  • uczestniczenie w zabawach ruchowych
  • udział w zajęciach kulinarnych, przygotowywanie prostych posiłków, utrzymywanie porządku i higieny w swoim otoczeniu

  OBSZAR EMOCJONALNY

  • wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej
  • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

  OBSZAR SPOŁECZNY

  • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
  • wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie
  • obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych

  OBSZAR POZNAWCZY

  • rozpoznawanie i nazywanie kolorów, owoców i warzyw
  • doskonalenie umiejętności przeliczania
  • posługiwanie się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych między przedmiotami
  • uczestniczenie w zabawach badawczych z wykorzystaniem owoców i warzyw
  • zapoznanie się z pracą sprzedawcy w sklepie z warzywami

2 Tydzień

KRĄG TEMATYCZNY: Razem się bawimy

 • OBSZAR FIZYCZNY
  • uczestniczenie w zabawach ruchowych
  • uwrażliwianie zmysłu dotyku
  • rozwijanie sprawności dłoni

  OBSZAR EMOCJONALNY

  • wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej, godzenia się z porażką
  • przeżywanie i wyrażanie emocji

  OBSZAR SPOŁECZNY

  • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
  • wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie
  • kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie
  • wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie
  • obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych

  OBSZAR POZNAWCZY

  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
  • kształtowanie umiejętności wokalnych
  • rozwijanie umiejętności matematycznych
  • uczestniczenie w zabawach badawczych

3 Tydzień

KRĄG TEMATYCZNY: Jesienne drzewa i ich tajemnice

 • OBSZAR FIZYCZNY
  • uczestniczenie w zabawach ruchowych
  • uwrażliwianie zmysłu dotyku
  • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców
  • dostrzeganie roli odpoczynku oraz relaksacji

  OBSZAR EMOCJONALNY

  • wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej, godzenia się z porażką
  • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

  OBSZAR SPOŁECZNY

  • kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie
  • odczuwanie przynależności do grupy rówieśniczej
  • obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych

  OBSZAR POZNAWCZY

  • poznawanie i nazywanie wybranych gatunków drzew
  • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
  • rozwijanie umiejętności matematycznych
  • uczestniczenie w zabawach badawczych
  • eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami

 

4 Tydzień

KRĄG TEMATYCZNY: Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?

 • OBSZAR FIZYCZNY
  • uczestniczenie w zabawach ruchowych
  • uwrażliwianie zmysłu dotyku

  OBSZAR EMOCJONALNY

  • wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej
  • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt

  OBSZAR SPOŁECZNY

  • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
  • kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie
  • wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w zabawie
  • obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych

  OBSZAR POZNAWCZY

  • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie
  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
  • kształtowanie umiejętności wokalnych
  • rozwijanie umiejętności matematycznych