Obecnie uczymy się

KWIECIEŃ 2023

Krąg tematyczny: Wielkanocne tradycje.

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY 

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych 
 • rozwijanie sprawności dłoni i palców 
 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego

OBSZAR EMOCJONALNY 

 • cierpliwe czekanie na swoją kolej 
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami

OBSZAR SPOŁECZNY 

 • wdrażanie do współdziałania w zabawie 
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy 
 • respektowanie zasad podczas gier i zabaw 
 • obdarzanie uwagą innych osób

OBSZAR POZNAWCZY 

 • poszerzenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi 
 • doskonalenie umiejętności przeliczania 
 • porównywanie liczebności zbiorów 
 • poznanie budowy jaja kurzego 
 • przeprowadzanie prostych eksperymentów z jajkami 
 • uważne słuchanie utworów literackich 
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych utworów literackich 
 • tworzenie prac plastycznych 
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych 
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni 
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

Krąg tematyczny: Na wsi.

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY 

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych 
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 
 • ćwiczenie sprawności manualnej

OBSZAR EMOCJONALNY 

 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych

OBSZAR SPOŁECZNY 

 • współdziałanie w zabawie 
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy 
 • respektowanie reguł podczas gier i zabaw 
 • obdarzanie uwagą innych osób

OBSZAR POZNAWCZY 

 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego 
 • rozwiązywanie zagadek 
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających na wsi 
 • uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści 
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych 
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni i na kartce 
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach 
 • odczytywanie zakodowanych informacji 
 • wykonywanie prac plastycznych 
 • doskonalenie umiejętności wokalnych 
 • prowadzenie obserwacji

Krąg tematyczny: Dbamy o środowisko.

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY 

 • zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych i naśladowczych 
 • wdrażanie do uczestniczenia w pracach porządkowych 
 • doskonalenie sprawności dłoni oraz palców podczas zabaw manipulacyjnych, porządkowych i plastycznych

OBSZAR EMOCJONALNY 

 • dostrzeganie piękna przyrody 
 • rozumienie potrzeby ochrony środowiska naturalnego

OBSZAR SPOŁECZNY 

 • stwarzanie okazji do zgodnego współdziałania z innymi 
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy 
 • respektowanie reguł i zasad gier oraz zabaw

OBSZAR POZNAWCZY 

 • utrwalanie prawidłowego toru oddechowego 
 • zdobywanie wiadomości na temat ekologii 
 • nabywanie umiejętności prawidłowego segregowania odpadów 
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów 
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmów 
 • uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści 
 • doskonalenie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej 
 • tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów pochodzenia naturalnego

Krąg tematyczny: Książki i książeczki.

Cele ogólne:

OBSZAR FIZYCZNY 

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i naśladowczych 
 • doskonalenie sprawności dłoni oraz palców

OBSZAR EMOCJONALNY 

 • przedstawianie i odczytywanie emocji prezentowanych za pomocą mimiki 
 • wdrażanie do radzenia sobie z trudnymi emocjami związanymi z porażką

OBSZAR SPOŁECZNY 

 • zachęcanie do współdziałania z dziećmi w zabawie 
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy 
 • respektowanie reguł i zasad podczas gier i zabaw

OBSZAR POZNAWCZY 

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych 
 • poszerzanie wiadomości na temat książek 
 • stwarzanie okazji do rozwijania słownictwa, formułowania dłuższych wypowiedzi, odpowiadania na pytania 
 • segregowanie i kategoryzowanie ze względu na podaną cechę 
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach 
 • nabywanie umiejętności przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną 
 • doskonalenie zmysłu słuchu 
 • zachęcanie do uważnego słuchania utworów literackich
 Powrót