Obecnie uczymy się

LUTY

1.Tydzień uśmiechu
•doskonali oddech (I 9)
•uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych i naśladowczych
•eksperymentuje dźwiękiem i tworzy muzykę
•wykazuje sprawność i koordynację ciała
•rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje
•przedstawia emocje i odczucia
•rozróżnia emocje i odczucia przyjemne i nieprzyjemne
•wczuwa się w emocje osób z najbliższego otoczenia
•wyraża ekspresję twórczą podczas zabawy plastycznej i konstrukcyjnej
•odczuwa radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami
•opowiada o zdarzeniach
•układa historyjki
•zna części ciała
•klasyfikuje przedmioty według koloru
•przelicza obiekty
•rozumie konieczność dbania o zęby
•uczestniczy w zorganizowanych zajęciach gimnastycznych i zabawach ruchowych
•wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu
•wykonuje eksperyment
•zna działanie magnesu
•określa położenie przedmiotów
•przewiduje skutki swoich działań
•inicjuje zabawy konstrukcyjne
•wie, jak zachować się wobec gościa
•wie, czym się zajmuje stomatolog

2. Mali badacze

•zna wielką literę drukowaną F
•segreguje obiekty pod względem długości
•przelicza i podaje wynik liczenia
•odczuwa radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami
•uczestniczy w przeprowadzaniu eksperymentów
•wyciąga wnioski
•wie, że olej unosi się na wodzie
•przeprowadza samodzielnie eksperymenty
•opisuje przedmioty
•zna i nazywa instrumenty muzyczne
•wie, czym są pieniądze
•przelicza monety

3. Zabawa karnawałowa

•doskonali sprawność grafomotoryczną
•zna wielką literę drukowaną L
•podaje wyrazy rozpoczynające się na daną głoskę
•wykleja szablon litery, używając litery
•koloruje
•doskonali sprawność grafomotoryczną
•nazywa obrazki
•dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów
•wie, czym zajmuje się cukiernik
•przelicza i podaje wynik liczenia

4. Poznajemy zawody

•orientuje się w schemacie w ciała
•zauważa i kontynuuje regularności w układzie
•wskazuje lewą i prawą stronę
•rozpoznaje i nazywa zawody
•obdarza uwagą dorosłych
•słucha tekstu literackiego
•wypowiada się na zadany temat
•rozumie, skąd się biorą i do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym
•odgaduje zagadki pantomimiczne
•wyraża siebie w pracy plastycznej
•uczestniczy w zorganizowanych zajęciach gimnastycznych i zabawach ruchowych
•ubiera się stosownie do pogody
•zna kształt cyfry 6
•wykazuje podstawową wiedzę o kosmosie
•wie, jak powstaje chleb
•rozpoznaje zboże, z którego robi się pieczywo
•rozpoznaje modele monet
•rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym
•nazywa wyroby cukiernicze
•rozpoznaje i nazywa narzędzie kuchenne
•przygotowuje deser według przepisu słownego i pokazu