Czego uczymy się w KWIETNIU

w grupie Tygrysków ?

Temat 1:Wielkanocne tradycje

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
• rozwijanie sprawności dłoni i palców
• utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
OBSZAR EMOCJONALNY
• cierpliwe czekanie na swoją kolej
• panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami
OBSZAR SPOŁECZNY
•wdrażanie do współdziałania w zabawie
• czerpanie radości ze wspólnej zabawy
• respektowanie zasad podczas gier i zabaw
• obdarzanie uwagą innych osób
OBSZAR POZNAWCZY
•poszerzenie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi
•doskonalenie umiejętności przeliczania
•porównywanie liczebności zbiorów
•poznanie budowy jaja kurzego
•przeprowadzanie prostych eksperymentów z jajkami
•uważne słuchanie utworów literackich
•odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych utworów literackich
•tworzenie prac plastycznych
•rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
•rozwijanie orientacji w przestrzeni
•rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych

Temat 2: Na wsi

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych
•rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
•ćwiczenie sprawności manualnej
OBSZAR EMOCJONALNY
• rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych
OBSZAR SPOŁECZNY
•współdziałanie w zabawie
•czerpanie radości ze wspólnej zabawy
•respektowanie reguł podczas gier i zabaw
•obdarzanie uwagą innych osób
OBSZAR POZNAWCZY
•usprawnianie aparatu artykulacyjnego
•rozwiązywanie zagadek
•rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających na wsi
•uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści
•rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych
•rozwijanie orientacji w przestrzeni i na kartce
•dodawanie i odejmowanie na konkretach
•odczytywanie zakodowanych informacji
•wykonywanie prac plastycznych
•doskonalenie umiejętności wokalnych
•prowadzenie obserwacji

Temat 3: Dbamy o środowisko

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych i naśladowczych
•wdrażanie do uczestniczenia w pracach porządkowych
•doskonalenie sprawności dłoni oraz palców podczas zabaw manipulacyjnych, porządkowych i plastycznych
OBSZAR EMOCJONALNY
• dostrzeganie piękna przyrody
• rozumienie potrzeby ochrony środowiska naturalnego
OBSZAR SPOŁECZNY
•stwarzanie okazji do zgodnego współdziałania z innymi
• czerpanie radości ze wspólnej zabawy
• respektowanie reguł i zasad gier oraz zabaw
OBSZAR POZNAWCZY
•utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
•zdobywanie wiadomości na temat ekologii
•nabywanie umiejętności prawidłowego segregowania odpadów
•doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności zbiorów
•dostrzeganie i kontynuowanie rytmów
•uważne słuchanie utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści
•doskonalenie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej
•tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów pochodzenia naturalnego

Temat 4: Książki i książeczki

Cele ogólne
OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych i naśladowczych
•doskonalenie sprawności dłoni oraz palców
OBSZAR EMOCJONALNY
• przedstawianie i odczytywanie emocji prezentowanych za pomocą mimiki
• wdrażanie do radzenia sobie z trudnymi emocjami związanymi z porażką
OBSZAR SPOŁECZNY
•zachęcanie do współdziałania z dziećmi w zabawie
•czerpanie radości ze wspólnej zabawy
•respektowanie reguł i zasad podczas gier i zabaw
OBSZAR POZNAWCZY
•rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
•poszerzanie wiadomości na temat książek
•stwarzanie okazji do rozwijania słownictwa, formułowania dłuższych wypowiedzi, odpowiadania na pytania
•segregowanie i kategoryzowanie ze względu na podaną cechę
•doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
•nabywanie umiejętności przekładania jednej reprezentacji liczbowej na inną
•doskonalenie zmysłu słuchu
•zachęcanie do uważnego słuchania utworów literackich

 Powrót