LISTOPAD 

 

Krąg tematyczny 9. Bezpieczni i rozważni 

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

uczestniczenie w prostych zabawach konstrukcyjnych 

uczestniczenie w zabawach ruchowych 

doskonalenie sprawności manualnej 

OBSZAR EMOCJONALNY 

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw 

podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

rozróżnianie pojęć dobra i zła 

OBSZAR SPOŁECZNY 

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy 

przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych 

wdrażanie do przestrzegania norm i zasad dotyczących zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej 

uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie 

uczenie się właściwego zachowania w określonych miejscach i sytuacjach oraz stosowania obowiązujących nakazów i zakazów 

OBSZAR POZNAWCZY 

wzbogacanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy 

rozwiązywanie zagadek 

doskonalenie umiejętności uczestniczenia w rozmowach na bliskie tematy 

wzbogacanie słownictwa związanego z bezpieczeństwem 

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem 

zapoznanie z numerem alarmowym 

uczestniczenie w scenkach dramowych 

  

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 8. 

 

Krąg tematyczny 10. Polska – nasza Ojczyzna 

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

inicjowanie zabaw konstrukcyjnych 

uczestniczenie w zabawach ruchowych 

doskonalenie sprawności manualnej 

OBSZAR EMOCJONALNY 

nazywanie uczuć kojarzących się z rodziną 

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw 

OBSZAR SPOŁECZNY 

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy 

doskonalenie umiejętności współpracy z innymi 

przyzwyczajanie się do uważnego słuchania wypowiedzi innych 

OBSZAR POZNAWCZY 

zapoznanie z pojęciem i budową drzewa genealogicznego 

rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych członków rodziny 

obcowanie ze sztuką 

rozumienie znaczenia pojęcia „czas wolny” 

utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania 

poznanie najważniejszych informacji na temat Krakowa, Warszawy, Torunia i Gdańska 

utrwalenie świadomości bycia Polakiem 

poznanie hymnu i symboli Polski 

przypominanie i utrwalenie swojego adresu zamieszkania 

rozpoznawanie różnych domów (blok, dom jednorodzinny, kamienica) 

słuchanie utworów literackich w skupieniu i z uwagą 

uczestniczenie w zabawach plastycznych 

przeliczanie w dostępnym zakresie 

  

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 6., 8. 

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą fotografie rodzinne przyniesione przez dzieci i nauczyciela, mała flaga Polski, książki i atlasy o Polsce, książki o tematyce patriotycznej, symbole narodowe, emblematy, kokardy narodowe, pocztówki przyniesione przez dzieci oraz nauczyciela. 

 

Krąg tematyczny 11. Preludium deszczowe 

Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku 

uczestniczenie w zabawach ruchowych 

rozwijanie sprawności manualnej 

OBSZAR EMOCJONALNY 

uważne słuchanie wypowiedzi innych 

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw 

OBSZAR SPOŁECZNY 

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy 

kształtowanie umiejętności współpracy z innymi 

OBSZAR POZNAWCZY 

klasyfikowanie przedmiotów ze względu na różne cechy 

branie udziału w eksperymentach 

nazywanie kolorów jesieni i ich pochodnych 

zdobywanie wiedzy na temat deszczu 

nazywanie różnych rodzajów deszczu 

uwrażliwianie się na różne elementy muzyki 

nazywanie różnych rodzajów butów i rozpoznawanie ich przeznaczenia 

nabywanie umiejętności doboru ubrań odpowiednio do pory roku 

nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni 

śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem 

  

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 8. 

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą instrumenty wykonane z materiałów dostępnych w domu, np. butelka z wodą, słoik z wodą, torebki foliowe. 

Krąg tematyczny 12. Rozpoznajemy emocje 
Cele ogólne 

OBSZAR FIZYCZNY 

uczestniczenie w zabawach ruchowych i muzycznych 

rozwijanie sprawności manualnej 

OBSZAR EMOCJONALNY 

budowanie obrazu własnego „ja” 

rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji 

poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami 

wyrażanie emocji za pomocą mimiki 

rozpoznawanie emocji osób na zdjęciach 

przedstawianie swoich emocji i uczuć poprzez udział w różnych zabawach 

spokojne oczekiwanie na swoją kolej w trakcie zabaw 

OBSZAR SPOŁECZNY 

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy 

doskonalenie umiejętności współpracy z innymi 

komunikowanie się z dziećmi i dorosłym w sposób werbalny i niewerbalny 

OBSZAR POZNAWCZY 

nazywanie poszczególnych części ciała 

rozumienie znaczenia pojęcia „marzenia” 

wypowiadanie się na temat treści wysłuchanych wierszy, opowiadań 

śpiewanie piosenki, ilustrowanie słów ruchem 

rozwijanie mowy komunikatywnej 

przeliczanie, klasyfikowanie 

  

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 8. 

UWAGA! W tym tygodniu potrzebne będą zdjęcia dzieci i dorosłych prezentujących różne emocje oraz peruka i nos klauna. 

 

 Powrót