Pszczółki

Grupa Pszczółki

Monika Urbaniak – nauczyciel

  • ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Kontynuacja nauki na kierunku: „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. F. Szczepanika”

Anna Sobuń – nauczycielAnnaSobuń

  • Studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku
    o specjalności – Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  • Policealne Studium Ekonomii w Ełku – technik informatyk
  • Studia Podyplomowe: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne – Wszechnica Mazurska w Olecku
  • Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli w MODN/Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Dorota SobolewskaDorota Sobolewska – asystent nauczyciela