Pszczółki

Grupa Pszczółki

Monika Urbaniak – nauczyciel

 • ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
 • podjęła studia podyplomowe na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

 

 

Anna Sobuń – nauczycielAnnaSobuń

 • Studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku
  o specjalności – Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Policealne Studium Ekonomii w Ełku – technik informatyk
 • Studia Podyplomowe: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne – Wszechnica Mazurska w Olecku
 • Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli w MODN/Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

 

Paulina Baluta – asystent nauczyciela

 • certyfikat z FCE /First Certificate in English/.
 • kontynuuje naukę w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie – specjalizacja nauczycielsko- tłumaczeniowa