Misie

Grupa Misie

 

Sonia Wielądek- nauczyciel w gr MisieSonia Przyborowska – nauczyciel

  • Magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego
  • Ukończona Szkoła Muzyczna I stopnia w Ełku, klasa fortepianu
  • Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
  • Ukończony kurs : „Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia w ujęciu globalnym”

 
Magdalena Szczypiór nauczyciel

  • Studia magisterskie- filologia polska,
  • Studia podyplomowe na kierunku – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii

 

 

 

Martyna Kondratowicz – asystent nauczyciela