Misie

Grupa Misie

Sonia Wielądek- nauczyciel w gr MisieSonia Przyborowska – nauczyciel

 • Magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego
 • Ukończona Szkoła Muzyczna I stopnia w Ełku, klasa fortepianu
 • Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • Ukończony kurs : „Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia w ujęciu globalnym”

 

Anna Sobuń – nauczycielAnnaSobuń

 • Studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku
  o specjalności – Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Policealne Studium Ekonomii w Ełku – technik informatyk
 • Studia Podyplomowe: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne – Wszechnica Mazurska w Olecku
 • Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli w MODN/Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

 

Martyna Kondratowicz – asystent nauczyciela