Tygryski

Grupa Tygryski

Anna AmpułaAnnaAmpuła – nauczyciel

 • Magister Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Ukończone studia licencjackie na Wydziale Pedagogicznym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie w zakresie pedagogiki terapeutycznej.
 • Ukończone studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w zakresie Wychowania Przedszkolnego.
 • Ukończone studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w zakresie Kształcenia Zintegrowanego.
 • Ukończone Medyczne Studium Zawodowe w zakresie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Szkole Policealnej „Medyk” w Ełku.
 • Ukończony kurs „Terapia ręki I i II stopnia”. Uczestnictwo w szkoleniu warsztatowym  „Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o Program Terapii Ręki.
 • Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego
 • Ukończony kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
 • Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
  Realizator Programu „Przyjaciele Zippiego”
 • Certyfikat „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” – Kurs Integracji Sensorycznej – I stopień
  Sensoplastyka – Trener I stopnia

Beata Chojeta – nauczyciel

 • mgr Pedagogiki Wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi

 
 
 

 

 

Paulina Malewska – asystent nauczyciela
 
 
 
 

Galeria