Tygryski

Grupa Tygryski

Anna AmpułaAnnaAmpuła – nauczyciel

 • Magister Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Ukończone studia licencjackie na Wydziale Pedagogicznym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie w zakresie pedagogiki terapeutycznej.
 • Ukończone studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w zakresie Wychowania Przedszkolnego.
 • Ukończone studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w zakresie Kształcenia Zintegrowanego.
 • Ukończone Medyczne Studium Zawodowe w zakresie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Szkole Policealnej „Medyk” w Ełku.
 • Ukończony kurs „Terapia ręki I i II stopnia”. Uczestnictwo w szkoleniu warsztatowym  „Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o Program Terapii Ręki.
 • Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego
 • Ukończony kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
 • Ukończone studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
  Realizator Programu „Przyjaciele Zippiego”
 • Certyfikat „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” – Kurs Integracji Sensorycznej – I stopień
  Sensoplastyka – Trener I stopnia

Mariola Sokołowska- asystent w gr Pszczółki

Mariola KOMOSIŃSKA – nauczyciel

 • Studia licencjackie – Pedagogika szkolna z animacją kulturalną Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie
 • Studia magisterskie- Animacja Kultury z arteterapią na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Studia podyplomowe- Pedagogika przedszkolna, Pedagogika Wczesnoszkolna na Wydziale Nauk Społecznych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku
 • Sensoplastyka – trener 1 stopnia szkolenie ukończone w Białymstoku organizowane przez Inkubator Inspiracji

 
Paulina Leszczewska – asystent nauczyciela

 • Kontynuacja  nauki na kierunku : Pedagogika, zakres: Psychopedagogika w Wyższej Szkole Gospodarki Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku.

 
 
 
 
 
 
 
Agata KowalskaAgata Kowalska – asystent nauczyciela

 • Technik organizacji usług gastronomicznych
 • Studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja ze specjalizacją dietetyka i żywienie w Ełku
 • Szkoła muzyczna I stopnia w Augustowie -klasa skrzypiec
Galeria