Kotki

Grupa Kotki

Joanna Potaś – nauczyciel

 • ukończone studia magisterskie  o kierunku: Filologia germańska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie
 • Studia podyplomowe o kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – Wszechnica Mazurska w Olecku
 • Studia podyplomowe o kierunku: Integracja Sensoryczna w WSG Bydgoszcz
 • Trener Sensoplastyki® 1st
 • Terapeuta integracji sensorycznej – certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sesnorycznej SI w Warszawie

Beata Szrajder – nauczyciel wspomagający
wykształcenie:

 • studia magisterskie – Pedagogika specjalna – kierunek Pedagogika terapeutyczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
 • Studia podyplomowe – kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, filia Ełk.
 • Szkolenie TUS – Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. prowadzone przez Fundację POMOC AUTYZM z Warszawy.
 • Studia podyplomowe – kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii. – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, filia Ełk.
 • Szkolenie: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia- masaż – ukończone w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „PROCENTRUM” w W-wie.

Iwona Jarosz – asystent nauczyciela

 • Studia licencjackie na kierunku „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” na Wydziale Gospodarki Turystycznej w Ełku.- w trakcie nauki
 • Ukończony kurs pt. „Zarządzanie projektami w pomocy społecznej”.