Kotki

Grupa Kotki

Joanna Potaś – nauczyciel

  • ukończone studia magisterskie  o kierunku: Filologia germańska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie
  • Studia podyplomowe o kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – Wszechnica Mazurska w Olecku
  • Studia podyplomowe o kierunku: Integracja Sensoryczna w WSG Bydgoszcz
  • Trener Sensoplastyki® 1st
  • Terapeuta integracji sensorycznej – certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sesnorycznej SI w Warszawie

Beata Szrajder – nauczyciel wspomagający
wykształcenie:

  • studia magisterskie – Pedagogika specjalna – kierunek Pedagogika terapeutyczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
  • Studia podyplomowe – kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, filia Ełk.
  • Szkolenie TUS – Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. prowadzone przez Fundację POMOC AUTYZM z Warszawy.
  • Studia podyplomowe – kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii. – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, filia Ełk.
  • Szkolenie: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza- terapia- masaż – ukończone w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „PROCENTRUM” w W-wie.

Martyna Stasińska – asystent nauczyciela