Kotki

Grupa Kotki

Joanna Potaś – nauczyciel

  • ukończone studia magisterskie  o kierunku: Filologia germańska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie
  • Studia podyplomowe o kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – Wszechnica Mazurska w Olecku
  • Studia podyplomowe o kierunku: Integracja Sensoryczna w WSG Bydgoszcz
  • Trener Sensoplastyki® 1st
  • Terapeuta integracji sensorycznej – certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sesnorycznej SI w Warszawie

Iwona Jarosz – wychowawca popołudniowy

  • Studia licencjackiej na kierunku „Edukacja przedszkolna wczesnoszkolna” na Wydziale Gospodarki Turystycznej w Ełku
  • Studia magisterskie na kierunku „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” na Wydziale Gospodarki Turystycznej w Ełku- w trakcie nauki
  • Ukonczony kurs pt. „Zarządzanie projektami w pomocy społecznej”

 

 

Martyna Stasińska – asystent nauczyciela