Miesiąc: Grudzień 2020

Wigilia i Jasełka w Promyku
Wigilia i Jasełka w Promyku

Tegoroczne Jasełka oraz Wigilia odbyły się, niestety bez udziału publiczności….
Dzieci przygotowały krótkie przedstawienia ukazujące historię Narodzin Pana Jezusa. Pierwszy raz wystąpiły nasze maluszki z grup Pszczółek oraz Motylków:) Gratulujemy!
Aby tradycji świątecznej stało się za dość, dzieci zasiadły w swoich grupach do uroczystej Wigilii, z opłatkiem i oczywiście Mikołajem. Nie zabrakło świątecznej atmosfery, były wzruszenia, prezenty i mnóstwo radości. Zwiastun tych wydarzeń, mogą Państwo obejrzeć na zamieszczonych zdjęciach, a relacje z grudniowych wydarzeń w Promyku, można będzie zobaczyć na nagraniach- niespodziankach,
które – już niebawem…
Życzymy wszystkim Błogosławionych Świąt oraz szybkiego powrotu do normalności….
– Dyrekcja oraz kadra Przedszkola „Promyk”:) (więcej…)

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia…
W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia…

W tym roku, czas adwentu minął naszym przedszkolakom bardzo pracowicie.
W oczekiwaniu na radosne świętowanie, nasze Promyczki brały udział w wielu ciekawych wydarzeniach i aktywnościach .
6 grudnia tradycyjnie świętowaliśmy imieniny Świętego Mikołaja, który, jak co roku, odwiedził nasze przedszkole i podarował dzieciom mnóstwo prezentów.
W podziękowaniu otrzymał piosenki, wierszyki, życzeniaoraz tańce i radosne minki Promyczków.
Dużo się u nas działo…. Dzieci m.in. piekły i ozdabiały pierniczki, uczyły się świątecznych piosenek a na lekcjach religii dowiedzialy się, jak to było z narodzeniem Pana Jezusa. Nie zabrakło też dobrych uczynków (m.in. zbiórka groszaków na pomoc choremu chłopczykowi) i losowania niespodzianek z Kalendarza Adwentowego.
O tym co jeszcze wydarzyło się w grudniu, przeczytacie państwo w następnym artykule:)

(więcej…)

Zmiany w Statucie
Zmiany w Statucie

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informujemy, że od 23.12.2020 r. obowiązuje nowy Statut naszej placówki, który zastępuje edycję z 17.05.2019 r. oraz edycję z 17.11.2020 r. Nowa edycja Statutu została zamieszczona na naszej stronie internetowej www.promyk.elk.pl oraz załączona do poniższej wiadomości na IPrzedszkolu w celu umożliwienia Państwu zapoznania się ze zmianami. Na naszej stronie internetowej oraz
w załącznikach do wiadomości w IPrzedszkolu są dołączone Listy zmian w Statucie, co ułatwi Państwu zapoznanie się
z nimi. Uprzejmie przypominamy, że podpisując umowę dwie strony zobowiązują się do jego przestrzegania, stąd pilna prośba o przyjęcie do wiadomości treści nowej edycji Statutu Przedszkola „Promyk”.
Z wyrazami szacunku

mgr Justyna Kowalewska

Dyrektor

przedszkola Niepublicznego „Promyk” w Ełku

19-300 Ełk, ul. Gen. Grota Roweckiego 6

Organ prowadzący przedszkole:
STUDIO ART

Piotr Kowalewski

19-300 Ełk, ul. Piękna 2/28

REGON: 790218483,

NIP 848-103-58-48

Pomagamy:)
Pomagamy:)

W dniach 18 – 20. 11. 2020 r. w naszym Przedszkolu odbyła się zbiórka charytatywna na leczenie Nikodema Wasilewskiego z Białegostoku chorującego na SMA typu I (rdzeniowy zanik mięśni). Podczas zbiórki rodzice oraz wychowankowie naszego przedszkola pokazali, że mają serca wrażliwe na drugiego człowieka.
Dzieci z grupy „Tygryski” wyrecytowały wiersz o chorym chłopcu
i przekazały to zadanie kolejnej placówce ( na zasadzie wyzwania challenge).
(więcej…)

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze miesiąc GRUDZIEŃ

Czego uczymy się w grudniu w grupie BIEDRONKI?

Tydzień 1: Listy do Mikołaja

Tydzień 2: Zapraszamy na przedstawienie

Tydzień 3: Ślady na śniegu

Tydzień 4: Świąteczne drzewko

Umiejętności dziecka:

 • Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie, wie, że zwierzętom trzeba pomagać podczas zimy
 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji
 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
 • Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy
 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
 • Rozwiązuje zagadki
 • Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • Zna określenia związane z teatrem: aktor, scena, lalka teatralna (pacynka, kukiełka, marionetka)
 • Próbuje odczytywać proste nazwy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
 • Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych
 • Okazuje szacunek do czyjejś własności
 • Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I, u, U, y, m, M, p, P drukowaną i pisaną
 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3
 • Uczestniczy w przygotowywaniu pierniczków
 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji
 • Zdaje sobie sprawę, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, wie, że należy je otaczać troską

Czego uczymy się w grudniu w grupie Misiów?

Tydzień 13: Czekamy na Mikołaja

Tydzień 14: Teatrzyk przedszkolaka

Tydzień 15: Zwierzęta zimą

Tydzień 16: Wesoła choinka

Umiejętności dziecka:

 • Wypowiada się na temat wyglądu i roli Świętego Mikołaja
 • Poznaje tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • Uczestniczy we wspólnym dekorowaniu choinki
 • Wspólnie z innymi układa krótkie życzenia świąteczne
 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Wie, na czym polega zwyczaj mikołajek
 • Słucha krótkich tekstów literackich
 • Poznaje różne pojęcia związane z teatrem
 • Stara się śledzić treść przedstawiania i opowiadać kolejność wydarzeń
 • Wyraża spontanicznie swój stosunek emocjonalny do przygód bohaterów
 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych
 • Tworzy prace plastyczno-techniczne na podany temat
 • Odtwarza rytm melodii ruchem
 • Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej
 • Rozpoznaje w zabawie różne elementy muzyki: zmianę tempa, dynamiki i rejestru wysokości dźwięku
 • Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenie tyle samo
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe
 • Grupuje przedmioty w sensowny sposób
 • Rozwija spostrzegawczość, porównując dwa obrazki
 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Doskonali prawidłowe trzymanie nożyczek podczas wycinania
 • Próbuje mieścić się w konturze podczas kolorowania
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta spędzające zimę w naszym kraju
 • Rozróżnia ptaki (np. sikorka, wróbel, gołąb) żyjące w najbliższym środowisku Rozumie, że należy się troszczyć o zwierzęta zimą
 • Wypowiada się na temat cech zimowej pogody
 • Rozwija sprawność ruchową podczas różnorodnych zajęć gimnastycznych
 • Odczuwa radość ze sprawiania przyjemności innym
 • Czerpie radość z efektu wspólnie wykonanej pracy

Czego uczymy się w grudniu?

 • Tydzień 1: Listy do Mikołaja

 • Tydzień 2: Zapraszamy na przedstawienie

 • Tydzień 3: Ślady na śniegu

 • Tydzień 4: Świąteczne drzewko

Umiejętności dziecka:

 • Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie, wie, że zwierzętom trzeba pomagać podczas zimy

 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji

 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi

 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie

 • Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy

 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory

 • Rozwiązuje zagadki

 • Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów

 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności

 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy

 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi

 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu

 • Zna określenia związane z teatrem: aktor, scena, lalka teatralna (pacynka, kukiełka, marionetka)

 • Próbuje odczytywać proste nazwy

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych

 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną

 • Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych

 • Okazuje szacunek do czyjejś własności

 • Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I, u, U, y, m, M, p, P drukowaną i pisaną

 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach

 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy

 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3

 • Uczestniczy w przygotowywaniu pierniczków

 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania

 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfro podobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr

Obecnie uczymy się – Grudzień

Krąg tematyczny 1. MIKOŁAJU, CZEKAMY!

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • podejmuje próby budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat,
 • rozpoznaje krajobraz dalekiej Północy, zna wygląd i sposób życia reniferów,
 • zna niektóre tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, zasady składania życzeń świątecznych, stosuje formy grzecznościowe,
 • akompaniuje z wykorzystaniem instrumentu muzycznego – janczarów,
 • tworzy kompozycje z wykorzystaniem techniki kolażu,
 • prowadzi proste dialogi z wykorzystaniem form grzecznościowych,
 • dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne,
 • samodzielnie projektuje upominek dla bliskich,
 • w skupieniu słucha muzyki poważnej, potrafi ruchem ją zilustrować , umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki,
 • posiada zasób pojęć i słów pozwalający tworzyć logiczne, oryginalne skojarzenia,
 • umie liczyć, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności,
 • wykazuje się odpornością emocjonalną, konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach – spokojnie czeka na swoją kolej, łagodnie reaguje w sytuacji przegranej,
 • umie odczytać przepis kulinarny zakodowany za pomocą prostych symboli,
 • właściwie używa prostych narzędzi kuchennych,
 • przewiduje w miarę swoich możliwości jakie będą skutki czynności związanych z łączeniem składników kulinarnych – wnioskuje o wprowadzanych i obserwowanych zmianach,
 • wypowiada się na temat pracy listonosza, zna drogę listu od nadawcy do adresata,
 • składa w całość, bez korzystania ze wzoru, obrazki pocięte na cztery lub więcej części i zawierające wiele szczegółów

 

Krąg tematyczny 2: ZABAWA W TEATR.

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,
 • prawidłowo podaje liczbę przedmiotów i liczebność zbioru
 • prawidłowo stosuje określenia związane z położeniem przedmiotów w
 • samodzielnie przeprowadza proste doświadczenia, uczestniczy w zabawach badawczych, zaspokaja ciekawość,
 • łączy w pary logicznie pasujące obrazki,
 • wie jak powstaje cień, potrafi zainscenizować opowiadanie z wykorzystaniem techniki teatru cieni,
 • prawidłowo podaje liczbę dźwięków i liczebność zbioru,
 • dokonuje analizy i syntezy wzrokowej,
 • reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa, dynamiki i wysokości dźwięku,
 • formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne,
 • składa w całość, nie korzystając ze wzoru obrazki pocięte na cztery lub więcej części, zawierające wiele szczegółów,
 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
 • wyraża emocje za pomocą ekspresji plastycznej,

 

Krąg tematyczny 3: TROPY NA ŚNIEGU

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • przestrzega zasad poruszania się po ulicy tylko pod opieką osoby dorosłej, nie oddala się od opiekuna,
 • potrafi nazwać aktualną porę roku (zimę) i opisać jej cechy charakterystyczne,
 • dostrzega zmiany w przyrodzie w różnych porach roku,
 • wybiera spośród kilku obrazków ilustracje według podanych kryteriów,
 • potrafi wykorzystać właściwości niektórych materiałów (folii, papieru, szkła) do odtworzenia dźwięków z otoczenia,
 • nadaje swojej pracy plastycznej oryginalny charakter oraz odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy,
 • umie liczyć (kroki), wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności,
 • prawidłowo podaje liczbę przedmiotów i liczebność zbioru,
 • stara się łączyć przyczynę ze skutkiem oraz próbuje przewidywać, co się może zdarzyć,
 • sprawnie łapie i rzuca piłkę do innych,
 • próbuje poruszać się w przestrzeni zgodnie z instrukcją zawierającą określenia: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu,
 • grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne,
 • stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy dotyczące opisu cech pory roku,
 • tworzy obrazy stosując technikę „mokre na mokrym”,
 • sprawnie posługuje się sprzętem do zabaw na śniegu,
 • przejawia opiekuńczy stosunek do przyrody,

 

Krąg tematyczny 4: STROIMY CHOINKĘ

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • opowiada treść obrazka, wymieniając jego elementy,
 • zna niektóre tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, wie jak należy zachować się podczas uroczystości,
 • przestrzega zasad kolejności wypowiadania się,
 • sprawnie posługuje się niektórymi technikami, materiałami i przyborami plastycznymi,
 • rozumie koniczność ochrony środowiska naturalnego,
 • liczy w zakresie swoich umiejętności i rozróżnia liczenie błędne od poprawnego,
 • grupuje przedmioty według określonych kryteriów
 • sprawnie stosuje określenia wielkości: mały – duży, mniejszy – większy,
 • stosuje w sytuacjach zadaniowych określenia stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok,
 • wypowiada się na temat uczestnictwa w uroczystościach rodzinnych, ich nastroju i przebiegu,
 • umie zapisać informację w formie samodzielnie wymyślonego kodu i odkodować ją, przekazując innym,
 • potrafi ruchem zilustrować muzykę, rozpoznaje, odtwarza i wykonuje proste układy taneczne,
 • potrafi zadawać pytania i prowadzić dialog,
 • prawidłowo posługuje się przyborami kreślarskimi,
 • potrafi wykonywać kompozycje techniką stemplowania,
 • potrafi wykonać bombkę z masy papierowej i ją ozdobić,
 • śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych,
 • wskazuje drzewa iglaste wśród innych drzew,