Miesiąc: Październik 2020

Obecnie uczymy się

LISTOPAD 2020

Tydzień 9: Kapryśna pogoda

Tydzień 10: Mali konstruktorzy

Tydzień 11: Mój przyjaciel zwierzak

Tydzień 12: Dzień Pluszowego Misia

 

Umiejętności dziecka:

 • Doskonali aparat mowy, wykonując ćwiczenia ortofoniczne
 • Próbuje dzielić wyrazy na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • Słucha krótkich tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Wypowiada się na temat ilustracji
 • Powtarza krótkie rymowanki
 • Rozpoznaje i nazywa różne zjawiska atmosferyczne
 • Rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania
 • Układa płaskie kompozycje z różnych materiałów
 • Wznosi proste konstrukcje z klocków
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Rozumie i stosuje określenia, np.: duży, mały, większy, mniejszy, wysoki, niski
 • Rozumie i stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni, np.: na, pod, za, przed
 • Rozpoznaje figury geometryczne – koło, kwadrat, trójkąt
 • Klasyfikuje przedmioty według podanej cechy
 • Jest zainteresowane przyrodą
 • Wie, że zwierzętami domowymi należy się opiekować
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta domowe
 • Uczestniczy w zabawach rytmiczno-ruchowych
 • Stosuje różne techniki plastyczne: maluje, wykleja, lepi z plasteliny i masy solnej
 • Uczy się rysować po śladzie
 • Próbuje wycinać nożyczkami
 • Stara się śpiewać proste piosenki
 • Uczestniczy w zabawach pantomimicznych
 • Przestrzega obowiązujących reguł zabawy
„Pasowanie na Przedszkolaka”
„Pasowanie na Przedszkolaka”

23 października w naszym przedszkolu miało miejsce bardzo ważne wydarzenie!
W poczet PROMYCZKÓW uroczyście zostały przyjęte dzieci z grup Motylków oraz Pszczółek:)
W tym roku przebieg uroczystości miał nieco odmienny charakter, ponieważ nie było możliwości zaproszenia rodziców naszych Promyczków. Całe wydarzenie zostało uwiecznione na nagraniu oraz zdjęciach (poniżej).
Odświętnie ubrane dzieci, zaśpiewały piosenkę oraz powiedziały wierszyk:) Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie dyplomów i „rożków obfitości”.
Kochane „Motylki” i „Pszczółki”! – Witamy Was w gronie przedszkolaków!
Gratulujemy rodzicom odważnych i wspaniałych pociech! Mamy nadzieję, że będziecie się u nas czuły wspaniale:) (więcej…)

Jeżyki i Tygryski odwiedziły Mazurską Farmę
Jeżyki i Tygryski odwiedziły Mazurską Farmę

Masurenhof to niezwykłe miejsce położone w miejscowości Szarejki, zaledwie 7 km od Ełku. Farma Mazurska, której właścicielami jest polsko- niemieckie małżeństwo Elsnerów, nie kusi ekskluzywnym SPA czy wykwintnym menu, ale oferuje: ciszę, wypoczynek blisko natury oraz moc atrakcji dla najmłodszych miłośników przyrody. To miejsce 24 września odwiedziły nasze Promyczki- Tygryski i Jeżyki.
Gospodarstwo zbudowane jest w stylu mazurskiej karczmy. Farma zajmuje 40 hektarów. Znajduje się tam najwyższe w okolicy wzniesienie z punktem widokowym. Nie ma drugiego takiego miejsca, skąd tak dobrze widać panoramę Ełku. Na farmie jest staw, sad i miniskansen. Państwo Elsnerowie gromadzą stare przedmioty codziennego użytku, które dawniej służyły mieszkańcom Mazur. Ponadto gospodarstwo małżeństwo prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym od ponad 10 lat. Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom pracy w gospodarstwie, możliwość obcowania ze zwierzętami – krowami, owcami, gąskami, kurami, psami, kotami, a także zwrócenie uwagi na różnorodność środowiska naturalnego i jego ochronę.
Nasze Tygryski i Jeżyki były zachwycone wszystkimi zwierzętami, a niektórzy zdecydowali się nawet na dojenie kozy na specjalnym stanowisku. Na koniec wszystkie dzieci mogły spróbować takiego świeżego mleka.
Nasze przedszkolaki zwiedziły także ponad stuletnią kuchnię i właśnie tam poznały tajniki wypiekania chleba. Samodzielnie wyrobiły ciasto i uformowały swoje własne chlebki, które po upieczeniu zabrały ze sobą do domów.
Mamy nadzieję, że mieli Państwo okazję ich spróbować, ponieważ niektóre przedszkolaki już w autobusie dokonywały pierwszych degustacji
Po ciężkiej pracy w kuchni nasze Promyczki „szalały” na placu zabaw. Później wspólnie piekliśmy kiełbaski na ognisku, piliśmy domowy kompot oraz zajadaliśmy się jabłkami prosto z sadu. To był bardzo udany wyjazd. (więcej…)

Obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK 2020

Tydzień 1 : Moja rodzina

Tydzień 2: Światło czerwone, światło zielone

Tydzień 3: Jesień za oknem

Tydzień 4 : Nasze zabawki

Umiejętności dziecka:

 • Opowiada o swojej rodzinie
 • Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek, siostra, brat
 • Zna różne rodzaje domów, w których mieszkają ludzie
 • Próbuje dzielić słowa na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • Stara się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach i zajęciach
 • Podejmuje próby rysowania postaci człowieka
 • Dostrzega i próbuje odtwarzać proste rytmy
 • Rozwija aparat mowy
 • Odgrywa role w zabawach tematycznych
 • Wypowiada się na temat treści obrazków
 • Dostrzega różnice i porównuje obrazki
 • Wypowiada się na temat wysłuchanego utworu
 • Przelicza, wskazując kolejne elementy
 • Grupuje elementy zgodnie według podanych kryteriów
 • Używa określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Porównuje wielkość przedmiotów
 • Lepi z plasteliny
 • Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
 • Podejmuje próby cięcia nożyczkami
 • Maluje farbami, stara się prawidłowo trzymać pędzel
 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Zna rolę policjanta
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię
 • Rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej
 • Rozpoznaje niektóre znaki drogowe
 • Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej
 • Poznaje niektóre instrumenty perkusyjne
 • Dostrzega zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre dary jesieni
 • Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • Doskonali sprawność ruchową
Witamy w Promyku nowe „PSZCZÓŁKI” i „MOTYLKI”
Witamy w Promyku nowe „PSZCZÓŁKI” i „MOTYLKI”

W ostatnim tygodniu września odbyła się w naszym przedszkolu adaptacja nowych dzieci z grup: Pszczółek i Motylków. W tym roku z uwagi na specyficzną sytuację w kraju, wyglądała ona nieco inaczej. Dzieci oswajały się z nową salą, nowo poznanymi paniami oraz zapoznawały się ze swoimi rówieśnikami. Trzeba przyznać, że dzielnie rozstawały się ze swoimi rodzicami, którym dziękujemy za okazane zaufanie, stosowanie się do naszych próśb i zaleceń oraz bohaterską postawę:)
Pierwszy miesiąc zabawy i pracy już za nami. Dzieci bawiły się świetnie, uczyły się piosenek i rymowanek. Zwiedziliśmy okolice przedszkola i nasz plac zabaw.
Za nami pierwsza uroczystość przedszkolna- Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny. Najmłodsze Promyczki są coraz bardziej samodzielne i z uśmiechem witają się
z rana ze swoją panią. Nieraz jeszcze popłynie gdzieś łezka tęsknoty za rodzicami,
a w razie potrzeby jest się do kogo przytulić:)
Przed nami pracowity czas przygotowań do Pasowania na Przedszkolaka. Niebawem staniemy się w pełni PRZEDSZKOLAKAMI , a o tym jak nam się udała uroczystość, przeczytacie Państwo w następnym artykule…:) (więcej…)

Październik

Tydzień pierwszy

Temat: Ja i moja rodzina

 • wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie
 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny
 • rozumie pojęcia: rodzice, dom rodzinny, rodzeństwo
 • wypowiada się na temat rodziny, nazywa poprawnie jej członków
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych, impresji plastycznych
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe
 • rozpoznaje litery e, E
 • kreśli wybrane litery
 • odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

Tydzień drugi:

Temat: Bezpieczna droga do przedszkola

 • poszerza zasób słownictwa i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie
 • wie, gdzie mieszka
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy
 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: impresji plastycznych, technicznych, konstrukcji
 • wyraża szacunek wobec innych osób
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas wycieczki
 • nie oddala się samowolnie od grupy słucha poleceń dorosłych
 • zna przepisy ruchu drogowego i potrafi je stosować w ruchu pieszym
 • wskazuje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe (w tym znaki pionowe, np. oznaczenie ścieżki rowerowej) i sygnały świetlne oraz wie, co oznaczają, np. znaki informacyjne, ostrzegawcze
 • gra na instrumentach
 • tańczy przy muzyce
 • współdziała z dziećmi w zabawie
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dorosłych, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym

Tydzień trzeci:

Temat: Jesień w parku i w ogrodzie

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, związanych z życiem
 • zwierząt, roślin, ludzi, korzystania z dóbr przyrody określa położenie przedmiotów
 • przelicza elementy
 • wyraża ekspresję twórczą przez działania plastyczne
 • wykonuje czynności usprawniające chwyt pisarski
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykazuje się sprawnością ciała
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, buduje, wykorzystując materiał naturalny
 • klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu
 • słucha muzyki poważnej, poznaje muzykę F. Chopina
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych: dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody
 • współdziała z dziećmi w zabawie
 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu, np. rzutne
 • opowiada o zdarzeniach
 • rozpoznaje cyfry

Tydzień czwarty:

Temat: Pobaw się ze mną

 • wykonuje eksperymenty graficzne
 • rozpoznaje litery i, I, którym jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć
 • kreśli wybrane litery
 • czyta symbole
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje ćwiczenia fizyczne
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją
 • uczestniczy w grach i zabawach przy stolikach – puzzle, układanki, gry planszowe – rozwijanie procesów poznawczych – spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie

Czego uczymy się w październiku w grupie „MOTYLKÓW”

Tydzień : Moja rodzina

Tydzień : Światło czerwone, światło zielone

Tydzień : Jesień za oknem

Tydzień : Nasze zabawki

Umiejętności dziecka:

 • Opowiada o swojej rodzinie
 • Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek, siostra, brat
 • Zna różne rodzaje domów, w których mieszkają ludzie
 • Próbuje dzielić słowa na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • Stara się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach i zajęciach
 • Podejmuje próby rysowania postaci człowieka
 • Dostrzega i próbuje odtwarzać proste rytmy
 • Rozwija aparat mowy
 • Odgrywa role w zabawach tematycznych
 • Wypowiada się na temat treści obrazków
 • Dostrzega różnice i porównuje obrazki
 • Wypowiada się na temat wysłuchanego utworu
 • Przelicza, wskazując kolejne elementy
 • Grupuje elementy zgodnie według podanych kryteriów
 • Używa określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Porównuje wielkość przedmiotów
 • Lepi z plasteliny
 • Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
 • Podejmuje próby cięcia nożyczkami
 • Maluje farbami, stara się prawidłowo trzymać pędzel
 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Zna rolę policjanta
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię
 • Rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej
 • Rozpoznaje niektóre znaki drogowe
 • Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej
 • Poznaje niektóre instrumenty perkusyjne
 • Dostrzega zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre dary jesieni
 • Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • Doskonali sprawność ruchową
Obecnie uczymy się

TYGRYSKI

Październik 2020

 

TYDZIEŃ 1: MOJE PRZEDSZKOLE

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

Dziecko:

 • potrafi współdziałać w grupie
 • formułuje dłuższe wypowiedzi
 • zna swoje prawa i obowiązki
 • przestrzega reguł obowiązujących w świecie dziecięcym i przedszkolnym
 • tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów
 • utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
 • rozbudza własną ciekawość poznawczą
 • potrafi dokonać pomiaru długości
 • przelicza elementy na ilustracji
 • słucha uważnie opowiadania
 • rozumie sens wysłuchanego opowiadania
 • powtarza proste wierszyki
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • ustala położenie obiektów
 • porównuje kolejność przedmiotów
 • układa obiekty w sensowny sposób
 • rozróżnia obiekty
 • słucha piosenki i uczy się jej na pamięć
 • śpiewa piosenkę w grupie
 • zapamiętuje i odtwarza układ ruchowy do piosenki
 • mówi płynnie, dostosowując ton do sytuacji
 • rozumie znaczenie przyjaźni
 • wymyśla ciąg dalszy historii
 • wie, co to jest portret
 • ogląda i opisuje obrazy
 • wykonuje portret farbami
 • stosuje różne techniki plastyczne

 

TYDZIEŃ 2: JA I TY TO MY

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

Dziecko:

 

 • określa swój nastrój
 • nazywa emocje
 • mówi płynnie pod względem artykulacyjnym
 • rozumie znaczenie przyjaźni
 • wypowiada się w różnych technikach plastycznych
 • odzwierciedla czynności ruchem
 • liczy
 • przedstawia emocje, używając mimiki twarzy
 • odgrywa role w zabawach, posługując się mimiką
 • rozpoznaje emocje przedstawione na ilustracji
 • opowiada historyjkę
 • łączy przyczynę ze skutkiem
 • określa wielkość
 • przelicza
 • próbuje znaleźć rozwiązanie na postawione pytanie
 • określa prawdziwość wypowiedzianych zdań
 • zapamiętuje i odtwarza układ ruchowy do piosenki
 • określa charakter muzyki
 • bada, poszukuje
 • rysuje po śladzie
 • zauważa podobieństwa i różnice między obrazkami
 • rozpoznaje głoskę na początku wyrazu
 • wymienia wyrazy rozpoczynające się od podanej głoski
 • koloruje
 • poznaje wygląd litery A
 • rozróżnia strony: prawą i lewą
 • rozpoznaje części ciała

 

 

TYDZIEŃ 3: TO JESTEM JA

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

Dziecko:

 

 • rysuje swój portret
 • wykazuje zainteresowanie malarstwem
 • wie, kto to jest malarz
 • wie, co to jest autoportret
 • rozpoznaje pory roku
 • wie, jak należy zachować się na uroczystościach
 • rozumie ogólny sens recytowanego wiersza
 • rysuje po śladzie
 • koloruje
 • zauważa podobieństwa i różnice między obrazkami
 • liczy i podaje wynik liczenia
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów
 • lepi z plasteliny
 • zna cyfrę 1
 • dokonuje samooceny
 • rozpoznaje odgłosy zwierząt
 • stara się połączyć przyczynę ze skutkiem
 • reguluje swój oddech
 • współpracuje w parze
 • szanuje innych podczas zabawy
 • ćwiczy aparat mowy

 

TYDZIEŃ 4: BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

Dziecko:

 

 • rozpoznaje na ilustracji postać policjanta
 • poznaje role pełnione przez ważne osoby
 • wie, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia
 • orientuje się w bezpiecznym poruszaniu po drogach
 • zna zagrożenia ze strony ludzi
 • zna wygląd i funkcję wozu policyjnego
 • dysponuje koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania
 • wie, jak wysłać list
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
 • ogląda materiał przez lupę
 • zna zasady przechodzenia przez ulicę
 • wie, w jaki sposób działa sygnalizacja świetlna
 • grupuje obiekty w sensowny sposób, odnajduje takie same i inne elementy
 • wyszukuje takie same obrazki
 • rozróżnia strony: prawą i lewą, określa kierunek
 • układa puzzle
 • zna zagrożenia płynące ze świata
 • wie, jak bezpiecznie zachować się na drodze
 • umie się przedstawić, podaje swoje imię i nazwisko
 • zna numery alarmowe
 • wie, gdzie można otrzymać pomoc w sytuacjach zagrożenia
 • przelicza
 • wskazuje strony i kierunki
 • wie, jak należy się zachowywać na ulicy
 • wypowiada się na temat zasad bezpieczeństwa na drodze
 • reaguje odpowiednio na kolory sygnalizatora
 • porównuje liczebność zbiorów
 • układa sekwencje
 • porównuje szacunkowo liczebność zbiorów
 • przelicza w zakresie 1–10
 • rozróżnia strony: prawą i lewą, określa kierunek \
 • rozpoznaje znaki zakazu, nakazu i ostrzegawcze (po jednym w danej kategorii), zna zasady bezpieczeństwa na drodze

 

TYDZIEŃ 5: LECĄ LIŚCIE KOLOROWE

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka wraz z odniesieniami do podstawy programowej

Dziecko:

 

 • posługuje się nożyczkami
 • grupuje obiekty w sensowny sposób
 • porównuje szacunkowo liczebności zbiorów
 • przelicza elementy zbiorów
 • rozpoznaje pory roku
 • przyporządkowuje ubiór do pory roku
 • wyklucza niepasujące obiekty
 • liczy obiekty
 • zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia
 • śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
 • podaje słowa na głoskę o
 • zna literę O
 • rysuje po śladzie
 • wie, jakie zasady obowiązują w sklepie
 • interesuje się pisaniem
 • nie naraża się na niebezpieczeństwo ze strony przyrody
 • zauważa piękno przyrody
 • zna gatunki drzew z najbliższego otoczenia
 • rozwiązuje zagadki dotykowe i słowne
 • zna pory roku