Miesiąc: Październik 2020

Obecnie uczymy się

LISTOPAD 2020

Tydzień 9: Kapryśna pogoda

Tydzień 10: Mali konstruktorzy

Tydzień 11: Mój przyjaciel zwierzak

Tydzień 12: Dzień Pluszowego Misia

 

Umiejętności dziecka:

 • Doskonali aparat mowy, wykonując ćwiczenia ortofoniczne
 • Próbuje dzielić wyrazy na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • Słucha krótkich tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Wypowiada się na temat ilustracji
 • Powtarza krótkie rymowanki
 • Rozpoznaje i nazywa różne zjawiska atmosferyczne
 • Rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania
 • Układa płaskie kompozycje z różnych materiałów
 • Wznosi proste konstrukcje z klocków
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Rozumie i stosuje określenia, np.: duży, mały, większy, mniejszy, wysoki, niski
 • Rozumie i stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni, np.: na, pod, za, przed
 • Rozpoznaje figury geometryczne – koło, kwadrat, trójkąt
 • Klasyfikuje przedmioty według podanej cechy
 • Jest zainteresowane przyrodą
 • Wie, że zwierzętami domowymi należy się opiekować
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta domowe
 • Uczestniczy w zabawach rytmiczno-ruchowych
 • Stosuje różne techniki plastyczne: maluje, wykleja, lepi z plasteliny i masy solnej
 • Uczy się rysować po śladzie
 • Próbuje wycinać nożyczkami
 • Stara się śpiewać proste piosenki
 • Uczestniczy w zabawach pantomimicznych
 • Przestrzega obowiązujących reguł zabawy
„Pasowanie na Przedszkolaka”
„Pasowanie na Przedszkolaka”

23 października w naszym przedszkolu miało miejsce bardzo ważne wydarzenie!
W poczet PROMYCZKÓW uroczyście zostały przyjęte dzieci z grup Motylków oraz Pszczółek:)
W tym roku przebieg uroczystości miał nieco odmienny charakter, ponieważ nie było możliwości zaproszenia rodziców naszych Promyczków. Całe wydarzenie zostało uwiecznione na nagraniu oraz zdjęciach (poniżej).
Odświętnie ubrane dzieci, zaśpiewały piosenkę oraz powiedziały wierszyk:) Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie dyplomów i „rożków obfitości”.
Kochane „Motylki” i „Pszczółki”! – Witamy Was w gronie przedszkolaków!
Gratulujemy rodzicom odważnych i wspaniałych pociech! Mamy nadzieję, że będziecie się u nas czuły wspaniale:) (więcej…)

Jeżyki i Tygryski odwiedziły Mazurską Farmę
Jeżyki i Tygryski odwiedziły Mazurską Farmę

Masurenhof to niezwykłe miejsce położone w miejscowości Szarejki, zaledwie 7 km od Ełku. Farma Mazurska, której właścicielami jest polsko- niemieckie małżeństwo Elsnerów, nie kusi ekskluzywnym SPA czy wykwintnym menu, ale oferuje: ciszę, wypoczynek blisko natury oraz moc atrakcji dla najmłodszych miłośników przyrody. To miejsce 24 września odwiedziły nasze Promyczki- Tygryski i Jeżyki.
Gospodarstwo zbudowane jest w stylu mazurskiej karczmy. Farma zajmuje 40 hektarów. Znajduje się tam najwyższe w okolicy wzniesienie z punktem widokowym. Nie ma drugiego takiego miejsca, skąd tak dobrze widać panoramę Ełku. Na farmie jest staw, sad i miniskansen. Państwo Elsnerowie gromadzą stare przedmioty codziennego użytku, które dawniej służyły mieszkańcom Mazur. Ponadto gospodarstwo małżeństwo prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym od ponad 10 lat. Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom pracy w gospodarstwie, możliwość obcowania ze zwierzętami – krowami, owcami, gąskami, kurami, psami, kotami, a także zwrócenie uwagi na różnorodność środowiska naturalnego i jego ochronę.
Nasze Tygryski i Jeżyki były zachwycone wszystkimi zwierzętami, a niektórzy zdecydowali się nawet na dojenie kozy na specjalnym stanowisku. Na koniec wszystkie dzieci mogły spróbować takiego świeżego mleka.
Nasze przedszkolaki zwiedziły także ponad stuletnią kuchnię i właśnie tam poznały tajniki wypiekania chleba. Samodzielnie wyrobiły ciasto i uformowały swoje własne chlebki, które po upieczeniu zabrały ze sobą do domów.
Mamy nadzieję, że mieli Państwo okazję ich spróbować, ponieważ niektóre przedszkolaki już w autobusie dokonywały pierwszych degustacji
Po ciężkiej pracy w kuchni nasze Promyczki „szalały” na placu zabaw. Później wspólnie piekliśmy kiełbaski na ognisku, piliśmy domowy kompot oraz zajadaliśmy się jabłkami prosto z sadu. To był bardzo udany wyjazd. (więcej…)

Obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK 2020

Tydzień 1 : Moja rodzina

Tydzień 2: Światło czerwone, światło zielone

Tydzień 3: Jesień za oknem

Tydzień 4 : Nasze zabawki

Umiejętności dziecka:

 • Opowiada o swojej rodzinie
 • Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek, siostra, brat
 • Zna różne rodzaje domów, w których mieszkają ludzie
 • Próbuje dzielić słowa na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • Stara się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach i zajęciach
 • Podejmuje próby rysowania postaci człowieka
 • Dostrzega i próbuje odtwarzać proste rytmy
 • Rozwija aparat mowy
 • Odgrywa role w zabawach tematycznych
 • Wypowiada się na temat treści obrazków
 • Dostrzega różnice i porównuje obrazki
 • Wypowiada się na temat wysłuchanego utworu
 • Przelicza, wskazując kolejne elementy
 • Grupuje elementy zgodnie według podanych kryteriów
 • Używa określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Porównuje wielkość przedmiotów
 • Lepi z plasteliny
 • Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
 • Podejmuje próby cięcia nożyczkami
 • Maluje farbami, stara się prawidłowo trzymać pędzel
 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Zna rolę policjanta
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię
 • Rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej
 • Rozpoznaje niektóre znaki drogowe
 • Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej
 • Poznaje niektóre instrumenty perkusyjne
 • Dostrzega zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre dary jesieni
 • Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • Doskonali sprawność ruchową
Witamy w Promyku nowe „PSZCZÓŁKI” i „MOTYLKI”
Witamy w Promyku nowe „PSZCZÓŁKI” i „MOTYLKI”

W ostatnim tygodniu września odbyła się w naszym przedszkolu adaptacja nowych dzieci z grup: Pszczółek i Motylków. W tym roku z uwagi na specyficzną sytuację w kraju, wyglądała ona nieco inaczej. Dzieci oswajały się z nową salą, nowo poznanymi paniami oraz zapoznawały się ze swoimi rówieśnikami. Trzeba przyznać, że dzielnie rozstawały się ze swoimi rodzicami, którym dziękujemy za okazane zaufanie, stosowanie się do naszych próśb i zaleceń oraz bohaterską postawę:)
Pierwszy miesiąc zabawy i pracy już za nami. Dzieci bawiły się świetnie, uczyły się piosenek i rymowanek. Zwiedziliśmy okolice przedszkola i nasz plac zabaw.
Za nami pierwsza uroczystość przedszkolna- Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny. Najmłodsze Promyczki są coraz bardziej samodzielne i z uśmiechem witają się
z rana ze swoją panią. Nieraz jeszcze popłynie gdzieś łezka tęsknoty za rodzicami,
a w razie potrzeby jest się do kogo przytulić:)
Przed nami pracowity czas przygotowań do Pasowania na Przedszkolaka. Niebawem staniemy się w pełni PRZEDSZKOLAKAMI , a o tym jak nam się udała uroczystość, przeczytacie Państwo w następnym artykule…:) (więcej…)

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze miesiąc PAŹDZIERNIK

Czego uczymy się w październiku w grupie BIEDRONKI?

Tydzień 1: Ja i moja rodzina

Tydzień 2: Bezpieczna droga do przedszkola

dzień 3: Jesień w parku i ogrodzie

Tydzień 4: Pobaw się ze mną

Umiejętności dziecka:

 • Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmiana pory roku
 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji
 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
 • Rozwiązuje zagadki
 • Posługuje się pojęciami: rodzice, dom rodzinny, rodzeństwo
 • Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem oraz terminami: długi, krótki, dłuższy, krótszy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
 • Uczy się piosenek, porusza się przy muzyce, muzykuje z użyciem instrumentów
 • Słucha muzyki poważnej, poznaje muzykę F. Chopina
 • Okazuje szacunek do czyjejś własności
 • Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I drukowaną i pisaną
 • Rozwija umiejętność dodawania i odejmowania w sytuacjach codziennych, zapoznaje się z pieniędzmi
 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2
 • Porównuje i nazywa wielkość przedmiotów określeniami: mały, mniejszy, najmniejszy
 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji.

Październik

Tydzień pierwszy

Temat: Ja i moja rodzina

 • wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie
 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny
 • rozumie pojęcia: rodzice, dom rodzinny, rodzeństwo
 • wypowiada się na temat rodziny, nazywa poprawnie jej członków
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych, impresji plastycznych
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe
 • rozpoznaje litery e, E
 • kreśli wybrane litery
 • odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

Tydzień drugi:

Temat: Bezpieczna droga do przedszkola

 • poszerza zasób słownictwa i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie
 • wie, gdzie mieszka
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy
 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: impresji plastycznych, technicznych, konstrukcji
 • wyraża szacunek wobec innych osób
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas wycieczki
 • nie oddala się samowolnie od grupy słucha poleceń dorosłych
 • zna przepisy ruchu drogowego i potrafi je stosować w ruchu pieszym
 • wskazuje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe (w tym znaki pionowe, np. oznaczenie ścieżki rowerowej) i sygnały świetlne oraz wie, co oznaczają, np. znaki informacyjne, ostrzegawcze
 • gra na instrumentach
 • tańczy przy muzyce
 • współdziała z dziećmi w zabawie
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dorosłych, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym

Tydzień trzeci:

Temat: Jesień w parku i w ogrodzie

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, związanych z życiem
 • zwierząt, roślin, ludzi, korzystania z dóbr przyrody określa położenie przedmiotów
 • przelicza elementy
 • wyraża ekspresję twórczą przez działania plastyczne
 • wykonuje czynności usprawniające chwyt pisarski
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykazuje się sprawnością ciała
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, buduje, wykorzystując materiał naturalny
 • klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu
 • słucha muzyki poważnej, poznaje muzykę F. Chopina
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych: dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody
 • współdziała z dziećmi w zabawie
 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu, np. rzutne
 • opowiada o zdarzeniach
 • rozpoznaje cyfry

Tydzień czwarty:

Temat: Pobaw się ze mną

 • wykonuje eksperymenty graficzne
 • rozpoznaje litery i, I, którym jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć
 • kreśli wybrane litery
 • czyta symbole
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje ćwiczenia fizyczne
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją
 • uczestniczy w grach i zabawach przy stolikach – puzzle, układanki, gry planszowe – rozwijanie procesów poznawczych – spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie

Czego uczymy się w październiku w grupie „MOTYLKÓW”

Tydzień : Moja rodzina

Tydzień : Światło czerwone, światło zielone

Tydzień : Jesień za oknem

Tydzień : Nasze zabawki

Umiejętności dziecka:

 • Opowiada o swojej rodzinie
 • Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek, siostra, brat
 • Zna różne rodzaje domów, w których mieszkają ludzie
 • Próbuje dzielić słowa na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • Stara się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach i zajęciach
 • Podejmuje próby rysowania postaci człowieka
 • Dostrzega i próbuje odtwarzać proste rytmy
 • Rozwija aparat mowy
 • Odgrywa role w zabawach tematycznych
 • Wypowiada się na temat treści obrazków
 • Dostrzega różnice i porównuje obrazki
 • Wypowiada się na temat wysłuchanego utworu
 • Przelicza, wskazując kolejne elementy
 • Grupuje elementy zgodnie według podanych kryteriów
 • Używa określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Porównuje wielkość przedmiotów
 • Lepi z plasteliny
 • Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
 • Podejmuje próby cięcia nożyczkami
 • Maluje farbami, stara się prawidłowo trzymać pędzel
 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Zna rolę policjanta
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię
 • Rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej
 • Rozpoznaje niektóre znaki drogowe
 • Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej
 • Poznaje niektóre instrumenty perkusyjne
 • Dostrzega zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre dary jesieni
 • Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
 • Doskonali sprawność ruchową