Specjaliści

Specjaliści

Paulina Baluta -prowadzi zajęcia z języka angielskiego – posiada certyfikat z FCE /First Certificate in English/. Kontynuuje naukę w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie – specjalizacja nauczycielsko- tłumaczeniowa . Uzyskała również praktyczną znajomość języka poprzez pobyt i pracę w U.S.A

 
 
 
 
 

Dominika Nowakowska -dyplomowany instruktor tańca, pedagog właścicielka i trenerka w  New Style Dance Studio. Od ponad 10 lat związana z tańcem, a przede wszystkim z hip hop-em i tańcem nowoczesnym. Uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą. Swoje pierwsze zajęcia z dziećmi poprowadziła 7 lat temu. Dzięki takiemu workowi doświadczeń lepiej rozumie dzieci i ich potrzeby. Stale pogłębia swoją wiedzę na szkoleniach z najlepszymi tancerzami z Polski i ze świata. Poprzez tworzenie tanecznych historii taniec staje się bardziej zrozumiały i dostępny dla dzieci. Oprócz techniki tańca dzieci uczą się poznawać samych siebie przy czym świetnie się bawią.  Jej grupy taneczne te młodsze jak i te starsze mają na swoim kącie miejsca na podium co daje motywację do dalszej pracy. ,, Taniec, Cierpliwość, Pasja…”

Tomasz Tokarczyk – Psycholog. Absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył specjalizację psychologii klinicznej i osobowości. Uczestniczył w szkoleniu z zakresu Podstawowych Umiejętności Udzielania Pomocy Psychologicznej oraz Nowoczesnych Metod Diagnozowania oraz Terapii Uzależnienia i Psychoterapii Członków Rodzin”. Od dwóch lat pracuje jako psycholog i specjalista terapii uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień Stare Juchy. W ramach stażu szkoleniowego przez rok pracował jako opiekun/wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej.

Elżbieta Sobolewska – prElaSowolewskaowadzi zajęcia Rytmika.

Wśród wielu czynników wpływających na ogólny rozwój dziecka muzyka odgrywa bardzo ważną rolę. Przeżycia emocjonalne związane z percepcją i wykonaniem zadań muzycznych mają wyraźny wpływ na rozwój dyspozycji psychicznych dzieci. Rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego, rozwój koncentracji, uwagi, pamięci muzycznej i pozamuzycznej, logicznego myślenia i mowy – odbywa się w procesie oddziaływania różnorodnych bodźców muzycznych. Realizuje się to przede wszystkim na zajęciach umuzykalniających. Pełne śpiewu, zabaw ruchowych i tańca, stwarzają możliwość zaspokojenia wrodzonej dzieciom potrzeby ruchu i uzewnętrznienia przeżyć emocjonalnych.

Jerzy RomanJerzyRomanowskiowski – prowadzi Szachy i Eksperymenty

– Z wykształcenia – nauczyciel fizyki i matematyki. Przepracował w szkołach prawie 30 lat. Uczył nie tylko fizyki i matematyki, ale też innych przedmiotów. Był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Pełnił też funkcję zastępcy dyrektora w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach, Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku. Prowadził, jako wykładowca i asystent, zajęcia ze studentami w Centrum Studiów Bałtyckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie – na emeryturze i pracuje jako nauczyciel fizyki w Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ełku. Od prawie dwudziestu lat zajmuje się szachami jako formą sportu i ekspresji dzieci i młodzieży.

Marta Lewalewandowska-urbanndowska – Urban – logopeda. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologii Polskiej o specjalności nauczycielskiej oraz na Wydziale Historii o specjalności Wiedzy o Społeczeństwie na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracowała w szkole podstawowej i gimnazjum jako nauczyciel języka polskiego. Na Uniwersytecie w Białymstoku ukończyła podyplomowe studia logopedyczne.  Brała udział w zajęciach i prowadziła terapię logopedyczną w poradni logopedycznej  w Białymstoku. Kocha pracę z dziećmi!

 
 

Monika Budziejko – Magister fizjoterapii po Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 15 lat doświadczenia zawodowego w pracy z pacjentami ortopedycznym i z dziećmi. Jej pasją jest praca z dziećmi z wadami postawy, wadami stóp, z osobami z problemami ortopedycznymi i bólowymi oraz z problemami z obszaru głowy, czaszki i stawów skroniowo-żuchwowych.
Współprowadzi gabinet fizjoterapii w Ełku i Grajewie, gdzie z każdym pacjentem pracuje się indywidualnie. Więcej informacji na stronie: http://fizjoterapia-elk.pl

 

Piotr KowalewskiDyrektor Promyka – sprawuje opiekę artystyczną nad zajęciami „Mały Teatr Wielki”, prowadzonymi przez nauczycieli Przedszkola „Promyk” oraz prowadzi zajęcia wokalne.

– Magister Sztuki, Aktor Dramatu

– Studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.