Zajęcia logopedyczne

 

Zajęcia indywidualne i grupowe z logopedą wspomagające prawidłowy rozwój mowy.

 Powrót