Kuchcikowo

Zajęcia kulinarne to czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków. Przez uczestnictwo

w nich dzieci wzmacniają poczucie własnej wartości oraz kształtują poczucia sprawstwa. Celem zajęć jest wprowadzenie dziecka w świat sztuki kulinarnej, nabywanie przez nie prawidłowych nawyków żywieniowych, zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku. Dzieci zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w kuchni, poznają różne naczynia, przybory i sprzęt kuchenny. Poprzez zajęcia staramy się rozwijać w Promyczkach poczucie wrażliwości i piękna, pomagamy doskonalić czynności samoobsługowe oraz uczymy posługiwania się sztućcami i kulturalnego zachowania się przy stole.

Przedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne Promyk
 Powrót