Kuchcikowo

Zajęcia kulinarne to czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków. Przez uczestnictwo

w nich dzieci wzmacniają poczucie własnej wartości oraz kształtują poczucia sprawstwa. Celem zajęć jest wprowadzenie dziecka w świat sztuki kulinarnej, nabywanie przez nie prawidłowych nawyków żywieniowych, zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku. Dzieci zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w kuchni, poznają różne naczynia, przybory i sprzęt kuchenny. Poprzez zajęcia staramy się rozwijać w Promyczkach poczucie wrażliwości i piękna, pomagamy doskonalić czynności samoobsługowe oraz uczymy posługiwania się sztućcami i kulturalnego zachowania się przy stole.

Przedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne PromykPrzedszkole Niepubliczne Promyk
 Powrót