Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa

Drodzy Rodzice!
Mamy przyjemność poinformować, że wniosek na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, złożony przez nasze przedszkole przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji oraz oceny merytorycznej. Tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji w kwocie 2 986,88 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wkład własny naszego przedszkola to kwota 746,72 zł. Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją będziemy mogli spożytkować kwotę 3733,60 zł na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.
Serdecznie pozdrawiamy,
Dyrekcja oraz kadra Przedszkola “Promyk”

wykaz-organow-prowadzacych

 Powrót