Specjaliści

Specjaliści

Justyna Kowalewka

Nauczyciel religii

Dyrektor PN „Promyk”, mgr nauk o rodzinie, oligofrenopedagog. Nie będzie żadnym reklamowym pustosłowiem, jeśli napiszemy, że Pani Justyna zaprzyjaźnia „Promyczki” z Panem Jezusem i Jego Matką w sposób wręcz zachwycający. Swoim głębokim i atrakcyjnym dla przedszkolaka prowadzeniem religii przykuwa uwagę nie tylko dzieci, ale
i zasłuchanej w nią kadry… Jednym z najważniejszych pochwał, jakie otrzymała, było zdanie wypowiedziane przez jednego chłopca: „Proszę Pani, te zajęcia zawsze mnie pocieszają”.

Tomasz Tokarczyk

Psycholog

Absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył specjalizację psychologii klinicznej i osobowości. Uczestniczył w szkoleniu z zakresu Podstawowych Umiejętności Udzielania Pomocy Psychologicznej oraz Nowoczesnych Metod Diagnozowania oraz Terapii Uzależnienia i Psychoterapii Członków Rodzin”. Od dwóch lat pracuje jako psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień Stare Juchy. W ramach stażu szkoleniowego przez rok pracował jako opiekun/wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej.

Paulina Kowalewska

Lektor Języka Angielskiego

Od sześciu lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego. Doświadczenie zdobywała zarówno w Polsce jak i za granicą. Jej fascynacja językiem zaczęła się od wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Zajęcia zapewniają dzieciom atrakcje oraz aktywności, które wspomagają utrzymanie koncentracji oraz zabierają przedszkolaki w nowy świat nauki tej „łaciny 21-go wieku”.

Elżbieta Sobolewska

Nauczyciel

Wśród wielu czynników wpływających na ogólny rozwój dziecka muzyka odgrywa bardzo ważną rolę. Przeżycia emocjonalne związane z percepcją i wykonaniem zadań muzycznych mają wyraźny wpływ na rozwój dyspozycji psychicznych dzieci. Rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego, rozwój koncentracji, uwagi, pamięci muzycznej i pozamuzycznej, logicznego myślenia i mowy – odbywa się w procesie oddziaływania różnorodnych bodźców muzycznych. Realizuje się to przede wszystkim na zajęciach umuzykalniających. Pełne śpiewu, zabaw ruchowych i tańca, stwarzają możliwość zaspokojenia wrodzonej dzieciom potrzeby ruchu i uzewnętrznienia przeżyć emocjonalnych.

Monika Budziejko

Fizjoterapeuta

Magister fizjoterapii po Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 15 lat doświadczenia zawodowego w pracy z pacjentami ortopedycznym i z dziećmi. Jej pasją jest praca z dziećmi z wadami postawy, wadami stóp, z osobami z problemami ortopedycznymi i bólowymi oraz z problemami z obszaru głowy, czaszki i stawów skroniowo-żuchwowych.
Współprowadzi gabinet fizjoterapii w Ełku i Grajewie, gdzie z każdym pacjentem pracuje się indywidualnie. Więcej informacji na stronie: fizjoterapia-elk.pl

Piotr Kowalewski

Prowadzący zajęć teatralnych

Opiekun artystyczny „Małego Teatru Wielkiego”. Pod tym usunąć obecny tekst, a wstawić nowy: „Założyciel PN „Promyk”. Absolwent PWST w W-wie, aktor dramatu, magister sztuki. Pracował w Teatrze Polskim oraz w Teatrze Dramatycznym  w Warszawie. Stworzył Teatr Amatorski im. Józefa Węgrzyna w Ełku, który na przestrzeni lat cieszył się pasmem wielu sukcesów. Teatr ten, funkcjonujący w sposobie produkcji na wzór teatru zawodowego, na przestrzeni 23 lat wystawił ponad 40 premier wielkich dzieł literatury światowej. Prowadzi także w „Promyku” Zajęcia Wokalne.”

Beata Szrajder

 

 

Prowadzi zajęcia z „Rękodzieła”

Prowadzi zajęcia z „Rękodzieła”, a  pod napisem: „Pani Beata posiada nieprzeciętne zdolności, którymi dzieli się z „Promyczkami” na zajęciach z „Rękodzieła”, na których powstają małe „dzieła sztuki” 🙂

Jolanta Jadeszko

Logopeda