Zmiany w Statucie

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informujemy, że od 23.12.2020 r. obowiązuje nowy Statut naszej placówki, który zastępuje edycję z 17.05.2019 r. oraz edycję z 17.11.2020 r. Nowa edycja Statutu została zamieszczona na naszej stronie internetowej www.promyk.elk.pl oraz załączona do poniższej wiadomości na IPrzedszkolu w celu umożliwienia Państwu zapoznania się ze zmianami. Na naszej stronie internetowej oraz
w załącznikach do wiadomości w IPrzedszkolu są dołączone Listy zmian w Statucie, co ułatwi Państwu zapoznanie się
z nimi. Uprzejmie przypominamy, że podpisując umowę dwie strony zobowiązują się do jego przestrzegania, stąd pilna prośba o przyjęcie do wiadomości treści nowej edycji Statutu Przedszkola „Promyk”.
Z wyrazami szacunku

mgr Justyna Kowalewska

Dyrektor

przedszkola Niepublicznego „Promyk” w Ełku

19-300 Ełk, ul. Gen. Grota Roweckiego 6

Organ prowadzący przedszkole:
STUDIO ART

Piotr Kowalewski

19-300 Ełk, ul. Piękna 2/28

REGON: 790218483,

NIP 848-103-58-48