Obecnie uczymy się

MAJ

TYDZIEŃ I Krąg tematyczny: Sekrety latających zwierząt   Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat ptaków krajowych i egzotycznych.
 • Dostrzega cechy charakterystyczne budowy umożliwiające wybranym zwierzętom latanie.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.
 • Poznaje pożyteczne ptaki i owady oraz ich znaczenie w środowisku.
 • Odczuwa empatyczny stosunek do istot żywych i wie, że nie można sprawiać im bólu i cierpienia.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „b”, doskonali analizę i syntezę głoskową.

Dodatkowe proponowane działania do podjęcia podczas zajęć programowych lub w I i III części dnia:

 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas kalkowania ptaków.
 • Klasyfikowanie klocków według kształtu, wielkości, koloru, grubości, stosowanie 2–3 kryteriów klasyfikacyjnych jednocześnie, odczytywanie kodów dotyczących cech klocków.
 • Porównywanie liczebności przez ustawianie w pary, np. motyli i kwiatów. Stosowanie określeń: mniej, więcej.

    TYDZIEŃ II Krąg tematyczny: Opowieści czterech wiatrów Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogaca słownictwo służące do opisywania wiatru i zjawisk z nim związanych.
 • Dostrzega siłę wiatru oraz możliwości jej wykorzystania przez człowieka.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „d”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Rozumie, że silny wiatr może stanowić zagrożenie dla człowieka, i poznaje podstawowe zasady zachowania.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych, starając się szukać przyczyn obserwowanych zjawisk i wyciągać logiczne wnioski.
 • Doskonali umiejętność określania kierunków w przestrzeni z punktu widzenia własnego i innej osoby.

  TYDZIEŃ III Krąg tematyczny: Sztuka bycia mądrym Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wie, jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.
 • Dostrzega i odczytuje mądrość przysłów.
 • Wskazuje różne źródła wiedzy i sposoby ich wykorzystywania.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „w”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Dostrzega skutki przedstawionych sytuacji oraz rozumie konieczność przewidywania skutków swojego zachowania.
 • Zna korzyści i zagrożenia, wynikające z korzystania z telewizji i komputera.
 • Dostrzega znaczenie planowania zakupów oraz kształtuje krytyczny stosunek do reklam.
 • Uczy się wymiany żetonów na towar w sytuacji kupna – sprzedaży.

Dodatkowe proponowane działania do podjęcia podczas zajęć programowych lub w I, III części dnia:

 • Odtwarzanie i samodzielne układanie rytmów z korali.
 • Rozumienie znaczenia gier w rozwoju logicznego myślenia. Poznawanie gry w warcaby, szachy.
 • Poznawanie sposobu działania i wykorzystania mechanizmu dźwigni podczas zabaw badawczych.

 

TYDZIEŃ IV Krąg tematyczny: Aktywnie, rodzinnie, zdrowo

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Ÿ Wzmacnia więź emocjonalną z rodziną oraz wskazuje role jej poszczególnych członków. Ÿ Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „z”, doskonali analizę i syntezę głoskową. Ÿ Wykazuje zainteresowanie pracą zawodową najbliższych członków rodziny. Ÿ Dostrzega znaczenie wybranych zawodów oraz wzbogaca wiedzę dotyczącą narzędzi pracy, elementów ubioru, wykonywanych czynności. Ÿ Odczuwa potrzebę celebrowania świąt i uroczystości rodzinnych oraz przyjemność przygotowywania niespodzianek dla najbliższych. Ÿ Wie, jakie czynniki mają korzystny wpływ na nastrój i atmosferę w domu. Ÿ Przestrzega zasad zdrowej rywalizacji oraz uczy się odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.   Dodatkowe proponowane działania do podjęcia podczas zajęć programowych lub w I i III części dnia: Ÿ Tworzenie „Drzewa rodzinnego” i utrwalanie znajomości stopni pokrewieństwa w rodzinie. Ÿ Odgrywanie scenek sytuacyjnych ukazujących łagodzenie konfliktów i budowanie pozytywnych relacji między rodzeństwem. Ÿ Doskonalenie sprawności i pamięci ruchowej podczas ćwiczeń rytmicznych i odtwarzania sekwencji ruchowych.