Obecnie uczymy się

LISTOPAD 2019

Krąg tematyczny: „Mały człowiek, czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków
• Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości
• Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania
• Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci

Krąg tematyczny: „Hula, psoci i hałasuje, to jesienny wiatr figluje”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej
• Budowanie prostych konstrukcji latających
• Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych
• Bogacenie czynnego słownika dzieci

Krąg tematyczny: „Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych
• Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych
• Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych

Krąg tematyczny: „Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią
• Doskonalenie znajomości kolorów i barw
• Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia
• Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat