Nasz misja

Nasza Misja

Chcielibyśmy, aby nauka i wychowanie, oparte  o trwałe wartości chrześcijańskie, prowadziły do harmonijnego rozwoju bogatych i zdrowych osobowości naszych wychowanków.   

Dlatego też, oprócz programowych zajęć dydaktycznych, pragniemy wprowadzać dzieci w ważne obszary aktywności ludzkiej:

  • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
  • Wczesna stymulacja rozwoju dziecka poprzez zajęcia ruchowe, muzyczno – rytmiczne, plastyczne, logopedyczne, pozwoli wykorzystać w trakcie ćwiczeń z dziećmi naturalne potrzeby poznania i radość, jaką czerpią ze współpracy
    z dorosłym – przewodnikiem po tajemniczym, fascynującym świecie.
  • Poprzez bogatą i profesjonalną ofertę zajęć artystycznych chcemy kształtować wrażliwość dziecka na drugiego człowieka i otaczający je świat.
  • Poprzez oryginalne formy współuczestnictwa rodziców w zajęciach z dziećmi, chcemy wspierać i wzmacniać rolę rodziny, jako zdrowego i najważniejszego środowiska, w którym wzrastają dojrzałe emocjonalnie, psychicznie i duchowo osobowości.
  • Zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój wszystkim naszym wychowankom.
  • Staramy się zapewnić każdemu dziecku indywidualny kontakt z nauczycielem i sprawić, by w naszym przedszkolu czuło się akceptowane, kochane i szczęśliwe.
  • Kształtujemy w dziecku poczucie własnej wartości, wiarę we własne możliwości, ale również umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przeżywania porażek.