Motylki

Grupa Motylki

Ewa Kazimierczak – nauczyciel

  • Studia I stopnia na kierunku Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
  • Studia II stopnia Wczesna Edukacja
  • Studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

 

Anna Sobuń – nauczycielAnnaSobuń

  • Studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku
    o specjalności – Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  • Policealne Studium Ekonomii w Ełku – technik informatyk
  • Studia Podyplomowe: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne – Wszechnica Mazurska w Olecku
  • Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli w MODN/Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

 

Dorota SobolewskaDorota Sobolewska – asystent nauczyciela

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Prokuda – asystent nauczyciela