Motylki

Grupa Motylki

Beata ChojetaBeata Chojęta – nauczyciel

  • Studia magisterskie- Pedagogika wczesnoszkolna.
  • Studia podyplomowe- Psychologia pozytywna w rozwoju dzieci i młodzieży
  • Kurs kwalifikacyjny – „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”

 
 
 
 
 
Olga Zyskowska – wychowawca popołudniowy

  • Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Ukończyła podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.
  • Podjęła jednolite studia magisterskie na kierunku: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
 
Magdalena Budzińska – asystent nauczyciela