Motylki

Grupa Motylki

Ewa Kazimierczak – nauczyciel

  • Studia I stopnia na kierunku Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
  • Studia II stopnia Wczesna Edukacja
  • Studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

 

Iwona Jarosz – wychowawca popołudniowy

  • Studia licencjackiej na kierunku „Edukacja przedszkolna wczesnoszkolna” na Wydziale Gospodarki Turystycznej w Ełku
  • Studia magisterskie na kierunku „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” na Wydziale Gospodarki Turystycznej w Ełku- w trakcie nauki
  • Ukonczony kurs pt. „Zarządzanie projektami w pomocy społecznej”
 
 
 
 

Dorota SobolewskaDorota Sobolewska – asystent nauczyciela

 

 

 

 

 

 

Magda Januszewska – asystent nauczyciela