Motylki

Grupa Motylki

Ewa Kazimierczak – nauczyciel

  • Studia I stopnia na kierunku Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
  • Studia II stopnia Wczesna Edukacja
  • Studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

 

Joanna Olszewska – nauczyciel

  • Jednolite studia magisterskie integracyjna na kierunku: „Edukacja Elementarna”
  • Język angielski poziom 2.0

 

 

 

 
 

Dorota SobolewskaDorota Sobolewska – asystent nauczyciela

 

 

 

 

 

Magda Januszewska – asystent nauczyciela