Motylki

Grupa Motylki

Ewa Kazimierczak – EwaKazimierczaknauczyciel

  • Studia w zakresie Pedagogiki Szkolnej z Animacją Kulturalną na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.
  • Studia Magisterskie- Wczesna edukacja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie
  • Studia Podyplomowe- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

 

Karolina Jezierska – nauczyciel

  •  studia licencjackie – pedagogika szkolna z animacją kulturalną,
  • studia magisterski – zaradzanie zasobami ludzkimi,
  • studia podyplomowe – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii,
  • rozpoczęcie studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami 

 

 

Olga Zyskowska – asystent

  • Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Obecnie podjęła studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

 

 

 

Martyna Kondratowicz – asystent nauczyciela