Jeżyki

Grupa Kotki

Weronika Kowalewska – nauczyciel

  • Studia licencjackie: kierunek filologia polska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
  • Studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii na WSG w Bydgoszczy
  • Studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne na WSG w Bydgoszczy

 
 
 
Aleksandra Prokuda – asystent nauczyciela

  • Skończone technikum numer 1 w Giżycku na kierunku technik budownictwa z elementami energii odnawialnej.
  • Od października rozpoczęcie nauki na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna