Biedronki

Grupa Biedronki

Ewelina Szymkiewicz – nauczyciel

  • Studia magisterskie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych – kierunek: Edukacja Techniczno- Informatyczna
  • Studia licencjackie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych – kierunek: Pedagogika Ogólna
  • Studia podyplomowe: Wszechnica Mazurska w Olecku, kierunek : Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

 
 
Anna Salwocka – nauczyciel

  • Pedagogika. Studia licencjackie, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika wczesnoszkolna. Studia magisterskie, Uniwersytet w Białymstoku
  • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju. Studia podyplomowe, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Nauczyciel wspomagający pracę ucznia z Zespołem Aspergera i Autyzmem wysokofunkcjonującym- kurs
  • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w praktyce- kurs

 
 
 
Renata Szmydt – asystent nauczyciela