Kategoria: Motylki

Wizyta „Pszczółek” i „Motylków” w „Zjawiskolandzie”
Wizyta „Pszczółek” i „Motylków” w „Zjawiskolandzie”

27 września Promyczki z najstarszych grup wybrały się autokarem na ciekawą wycieczkę do bardzo tajemniczego miejsca…
Na miejscu zastaliśmy prawie wszystko na opak. Dom, na przykład, stał do góry nogami;
w specjalnym tunelu nie obowiązywała siła grawitacji:) i jakby tego było mało, skomplikowany labirynt pokonany został przez dzieci w kilkanaście sekund….
Cała masa atrakcji czekała na nasze dzieciaczki: karmienie kóz i królików, skoki na trampolinie, zwiedzanie „magicznego” domu i wiele, wiele innych.
Niewątpliwie naszym ogromnym sprzymierzeńcem tego dnia była przepiękna, słoneczna pogoda, której nie zapowiadał wcale bardzo mglisty poranek…. Widocznie nasi aniołowie stróżowie nam sprzyjają i nie pozwalają nam się nudzić:)
Na zakończenie tej wspaniałej wycieczki, dzieci wzięły udział w ognisku z pysznymi kiełbaskami! (więcej…)

Pożegnanie Motylków i Misiów, Zielona Noc
Pożegnanie Motylków i Misiów, Zielona Noc

Żegnajcie Motylki…

W piątek, 28 czerwca przedszkolaki z jednej z najstarszych grup- „Motylki” wzięły udział w uroczystości pożegnalnej z okazji zakończenia przedszkola. Okres przedszkolny obfitował w wiele radosnych, ale i pouczających chwil, a nasze Przedszkolaki dzielnie stawiały czoła wszelkim trudnościom, pokonując je sprawnie i z uśmiechem. Możemy z dumą poinformować, że „Motylki” dzięki wsparciu rodziców, nauczycieli oraz dyrekcji, wyrosły na mądre, odważnei radosne dzieci, gotowe do podjęcia kolejnego etapu w ich życiu, jakim jest rozpoczęcie nauki w szkole.
Podczas uroczystości nasi Absolwenci samodzielnie zaprezentowali skecz, który w humorystyczny sposób przedstawiał codzienność przedszkolną, a następnie
z dumą zatańczyły „Poloneza”. Po zakończeniu artystycznej części obchodów, „Motylki” otrzymały prezenty oraz pamiątkowe dyplomy. Następnie wszystkim zgromadzonym została przedstawiona prezentacja upamiętniająca kilka lat spędzonych przez „Motylki” w przedszkolnych murach, która spowodowoła urojenie wielu łez…. Uwieńczeniem uroczystości były podziękowania ze strony rodziców oraz niespodziewany „gwóźdź programu” jakim był wspaniały tort oraz pięknie udekorowane babeczki przygotowane i ofiarowane przez państwa Surawskich.
Po rozejściu się wszystkich rodziców, nastąpiła długo wyczekiwana przez absolwentów szalona „Zielona Noc”… Zabawom i figlom nie było końca, piski
i śmiechy wypełniały przedszkole, a gdy już Motylki się wyskakały i najadły nadszedł czas na późnowieczorny seans filmowy. Leżąc w śpiworach i oglądając ulubioną bajkę, nasze Promyczki usnęły wśród swoich kolegów i koleżanek oraz kochających Pań.
Kochane „Motylki”! Będziecie już zawsze w naszej pamięci i nie raz, i nie dwa będziemy o was głośno wspominać! Życzymy Wam, abyście nie zgubiły, w natłoku obowiązków szkolnych, swojej dziecięcej radości, empatii i ciekawości otaczającego Was świata. Wierzymy również, że na Waszej drodze pojawią się osoby mądre, wspaniałe i wyrozumiałe, które będą w stanie przeprowadzić Was przez dalsze etapy edukacji, zawsze służąc pomocą i dobrym słowem.
Rodzicom natomiast dziękujemy serdecznie za współpracę, wsparcie, wszelkie dowody uznania oraz życzliwość. Odwiedzajcie nas, kiedy tylko będzie ku temu okazja. Do zobaczenia!

Żegnajcie Misie…

27 czerwca nasze najstarsze przedszkolaki z grupy Misie brały udział w uroczystości pożegnalnej z okazji zakończenia przedszkola połączonej z uroczystym Dniem Taty.
Kończy się wspólna „Misiowa” przygoda. Poprzez zabawę i naukę pod okiem swoich wspaniałych pań oraz dyrekcji, Promyczki są gotowe do wejścia w nowy etap życia – szkołę.
Podczas uroczystości, Misie wystąpiły w przedstawieniu pokazującym w sposób żartobliwy ich codzienność w „Promyku”. Po czym zatańczyły „Poloneza”.
Nasze Misie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Uwieńczeniem uroczystości były podziękowania ze strony rodziców oraz towarzyszące im miłe rozmowy pełne wdzięczności i wspólne fotografie.
Dzieci pamiętały także o swoich kochanych Tatusiach, dla których przygotowały wspaniały występ i prezenty, wkładając przy tym całe swoje serduszka.
A wieczorem nastąpiło wydarzenie, na które Misie czekały od dawna, czyli szalona „Zielona noc”!
Były atrakcje, zadania, dyskoteka i wspólnie spędzony czas wśród przedszkolnych przyjaciół i kochanych pań. „Gwoździem programu” było zjedzenie przepysznej pizzy ufundowanej przez jedną z mam – Panią Martę Hościło. Wielkie „Misiowe” podziękowania!
Nasze kochane Misie! Będziecie już na zawsze w naszej pamięci. Życzymy Wam, abyście nie zgubiły swojej dziecięcej radości i ciekawości życia. Mamy nadzieję, że na swojej drodze będziecie spotykać samych wspaniałych, mądrych ludzi, którzy przeprowadzą Was przez wspaniały świat, w którym dane nam było się poznać! 🙂
Wszystkim rodzicom dziękujemy za współpracę w wychowaniu naszych „wspólnych” dzieci i wszelkie dowody uznania oraz zwykłą, ludzką życzliwość odczuwalną na każdym kroku! Odwiedzajcie nas, kiedy tylko będzie ku temu okazja. Do zobaczenia! (więcej…)

Obecnie uczymy się

LUTY 2019

TEMAT: Gdzieś daleko, za zaśnieżoną górą i zamarzniętą rzeką

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.
• Zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.
• Kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.
• Kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.
• Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „s”, „S”.

TEMAT: To poważna sprawa – mamy swoje prawa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.
• Kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań.
• Uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.
• Kształtowanie pojęć związanych z miarą: „długi – krótki”, „szeroki – wąski”.
• Wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.
• Kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.
• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, „W”.

TEMAT: W świecie baśni i bajek

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami: filmową i rysunkową.
• Doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od zdarzeń rzeczywistych.
• Rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.
• Rozwijanie twórczego myślenia.
• Kształtowanie pojęcia liczby 10.
• Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G”.

TEMAT: Gotowi do jazdy? – Znamy różne pojazdy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Wzbogacenie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
• Zapoznanie dzieci z samochodami o specjalnym przeznaczeniu.
• Zachęcanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami związanymi z podróżami krajowymi i zagranicznymi.
• Zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach w podróży.
• Uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą w miejscach publicznych oraz dbanie o czystość w miejscach tymczasowego pobytu.
• Kształtowanie u dzieci pojęć związanych z określeniem wagi: „ciężki”, „cięższy”, „najcięższy”.

Obecnie uczymy się

LISTOPAD
Tydzień 1
Temat: Jesienne piosenki śpiewamy i na instrumentach gramy
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• uczestniczy w zabawach integracyjnych
• bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
• uczestniczy w zabawach badawczych
• tworzy zbiory według podanych kryteriów
• odgrywa role w scenkach dramowych
• gra na instrumentach perkusyjnych
• wyraża swoje emocje, ilustrując różne nastroje ruchem, dźwiękami i barwą
• wykonuje prace plastyczne
• rozpoznaje i wymienia zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla danej pory roku
• liczy elementy, ustala liczebność
• identyfikuje liczbę 3 z cyfrą
• rozpoznaje graficzny obraz litery „l”, „L” i identyfikuje go z głoską „l”
• intuicyjnie rozpoznaje głoskę „l” jako spółgłoskę
• czyta wyrazy z poznanych liter

Tydzień 2
Temat: My, Polacy
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• dba o swoją odzież i jej estetyczny wygląd
• bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
• tworzy zbiory zawierające parzystą liczbę elementów
• uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
• uczy się na pamięć wybranych wierszy
• słucha w skupieniu prezentowanych utworów muzyki poważnej
• wykonuje prace plastyczne
• przelicza przedmioty
• liczy elementy, ustala liczebność
• słucha utworów literackich
• opowiada o wydarzeniach i bohaterach prezentowanego utworu literackiego
• rozpoznaje w zbiorze liter litery „i”, „I”
• rozpoznaje graficzny obraz litery „i”, „I” i identyfikuje go z głoską „i”
• intuicyjnie rozpoznaje głoskę „i” jako samogłoskę
• czyta globalnie
• czyta ze zrozumieniem w zakresie poznanych liter
• tworzy liczbę mnogą podanych rzeczowników
• zna symbole narodowych i hymn

Tydzień 3
Temat: Kto nam powie, jak trzeba dbać o zdrowie?
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• w sposób opanowany reaguje na porażkę lub zwycięstwo w zawodach
• dba o higienę osobistą
• utrzymuje porządek w miejscu zabawy i pracy
• dba o swoją odzież i jej estetyczny wygląd
• bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
• tworzy zbiory według podanych kryteriów
• jest aktywne w czasie zabaw sportowych
• bierze udział w scenkach darmowych, odgrywając ustalone role
• projektuje urządzenia według własnego pomysłu
• identyfikuje liczbę 4 z cyfrą
• posługuje się pojęciami: długi – dłuższy – najdłuższy, krótki – krótszy – najkrótszy, gruby – grubszy – najgrubszy, cienki – cieńszy – najcieńszy
• tworzy i nazywa figury geometryczne
• dzieli wyrazy na sylaby
• rozpoznaje i wskazuje literę „e”, „E” wśród innych
• rozwiązuje zagadki rysunkowe

Tydzień 4
Temat: Przedszkolak jest świata ciekawy i chętny
do zabawy
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:
• bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
• wypowiada się na temat swojej pracy
• aktywnie uczestniczy w inscenizacji
• estetycznie wykonuje rzeźbę według własnego pomysłu
• wymienia gatunki zwierząt, potrafi określić ich cechy oraz w jakich warunkach żyją
• opowiada o potrzebach zwierząt leśnych w czasie zimy
• liczy elementy, ustala liczebność
• opisuje obrazy i fotografie
• dostrzega różnice w przedstawieniu świata na obrazach i na fotografiach
• wskazuje główne postacie utworu literackiego
• zauważa różnice między fikcją a rzeczywistością
• ustala kolejność wydarzeń w utworze literackim
• rozpoznaje i nazywa literę „k”, „K”
• odczytuje sylaby i wyrazy oraz czyta ze zrozumieniem krótkie teksty
• układa wyrazy z sylab
• rozpoznaje głoskę „k” jako spółgłoskę
• prawidłowo określa kolejność liczb – stosuje liczebniki porządkowe

Obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ 1

Temat tygodnia: By świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowacze:

 • opowiada historyjkę obrazkową
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • nazywa części ciała, rozróżnia prawą i lewą stronę
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
 • dostrzega podobieństwa i różnice na ilustracjach
 • rysuje postać ludzką
 • wyróżnia pierwszą głoskę w wyrazie
 • rozpoznaje literę „a”, „A” i identyfikuje ją z głoską „a”
 • pisze litery po śladzie
 • rozpoznaje i nazywa emocje
 • rozpoznaje i nazywa źródła dźwięków
 • dostrzega różnicę między fantazją a kłamstwem

 

TYDZIEŃ 2

Tematy tygodnia: Między drzewami przemyka promień słońca, krople deszczu i jesienna muzyka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • prawidłowo artykułuje słowa
 • określa nastrój utworu literackiego
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • tworzy akompaniament do piosenki
 • wykonuje prace plastyczne
 • rozpoznaje i nazywa zjawiska przyrodnicze
 • przelicza elementy zbioru, ustala liczebność
 • odczytuje symbole pogody
 • rozpoznaje literę „o”, „O” i identyfikuje ją z głoską „o”
 • odczytuje globalnie wyrazy
 • rysuje wzory po śladzie
 • szacuje ciężar przedmiotów
 • wskazuje wyrazy rymujące się

 

TYDZIEŃ 3

Temat tygodnia: Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • zna zasady dotyczące zachowania się w czasie wizyt towarzyskich
 • bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • identyfikuje liczbę 1 z cyfrą
 • rozpoznaje literę „m”, „M” i identyfikuje ją z głoską „m”
 • czyta sylaby i wyrazy zbudowane z poznanych liter
 • kreśli po śladzie poznane litery
 • rozpoznaje i nazywa postawy życiowe i wartości
 • zna zasady bezpieczeństwa i wie, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach

 

 

TYDZIEŃ 4

Temat: W naszej rodzinie miło czas płynie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowacze:

 • zna i stosuje zasady dotyczące zachowania się w domu, w przedszkolu
 • bierze udział w rozmowie, wypowiada się na określony temat
 • klasyfikuje przedmioty w oparciu o różne kryteria
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
 • śpiewa piosenkę
 • wykonuje prace plastyczne
 • identyfikuje liczbę 2 z cyfrą
 • rysuje postać ludzką
 • rozpoznaje literę „t”, „T” i identyfikuje ją z głoską „t”
 • czyta sylaby i wyrazy zbudowane z poznanych liter
 • wyraża uczucia i przeżycia za pomocą niewerbalnych środków wyrazu

 

Śladami Jaćwingów
Śladami Jaćwingów

13 czerwca „Misie” i „Motylki” udały się na wycieczkę do gospodarstwa „Przystanek Lipińskie”, by poznać zwyczaje pradawnych Jaćwingów i…odszukać zaginiony skarb. Nasi odkrywcy mieli także okazję nauczyć się strzelać z łuku, pokonać wrogiego Krzyżaka oraz wykonać z gliny swoje własne skarby. Po wielu atrakcjach były też pyszne kiełbaski z ogniska. „Promyczki” przez długi czas będą pamiętać to wyjątkowe miejsce! (więcej…)

Obecnie uczymy się

CZERWIEC

 

Tydzień I

Krąg tematyczny: Dzieci świata

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje znaczenie pojęcia Unie Europejska oraz jej symbole.
 • Wzbogaca wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • Dostrzega różnice między ludźmi dotyczące języka, kultury, zwyczajów, folkloru i warunków życia.
 • Kształtuje uczucia tolerancji i otwartości wobec ludzi innych krajów i narodowości.
 • Rozumie, że wszystkie dzieci mają podobne potrzeby, uczucia i powinny mieć równe prawa.

 

Tydzień II

Krąg tematyczny: Marzenia do spełnienia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega swoje predyspozycje oraz kształtuje pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości.
 • Podejmuje próbę wartościowania marzeń ze względu na wagę i możliwości realizacji.
 • Poznaje przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki rozwijaniu własnych predyspozycji.
 • Wskazuje drogi realizacji marzeń i rozwijania własnych zdolności talentów.
 • Wie, że w drodze do osiągnięcia sukcesów ważna jest wytrwałość i systematyczne doskonalenie.
 • Nabywa śmiałości w prezentowaniu własnych umiejętności przed szerszym gronem.

 

Tydzień III

Krąg tematyczny: Ekotydzień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Doskonali umiejętność współdziałania podczas planowania i realizacji zespołowego projektu.
 • Uczy się obserwować przyrodę bez ingerowania w naturalne środowisko i narażania zwierząt na ból i cierpienie.
 • Poznaje przedmioty przydatne podczas obserwowania przyrody oraz ich przeznaczenie i sposoby korzystania z nich.
 • Rozumie potrzebę chronienia przyrody oraz poznaje wybrane gatunki objęte ochroną gatunkową.
 • Uczestniczy w propagowaniu i wdrażaniu idei ekologicznego stylu życia.
 • Przestrzega zasad ekologii w najbliższym środowisku.
 • Aktywnie włącza się w przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym.

 

 

Tydzień IV

Krąg tematyczny: Wakacje z żywiołami

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega piękno, różnorodność i cechy charakterystyczne poszczególnych regionów naszego kraju oraz wykazuje podstawową orientację

na mapie Polski.

 • Utrwala pojęcia związane z edukacją patriotyczną.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania, wskazując różne kryteria klasyfikacyjne.
 • Dzieli się wrażeniami z podróży przez żywioły oraz wykazuje zainteresowanie poznawcze dalszym pogłębianiem wiedzy na ich temat.
 • Preferuje aktywne formy wypoczynku letniego oraz rozumie konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

 

Wycieczka Motylków do Lecznicy Weterynarii
Wycieczka Motylków do Lecznicy Weterynarii

W środę 30 Maja Motylki odwiedziły Lecznicę Weterynarii Państwa Zyzman. Dzieci poznały specyfikę zawodu weterynarza, obserwowały badania kota, psa i świnki morskiej, widziały też usg serca czworonoga. Przedszkolaki z zaciekawieniem zwiedzały salę operacyjną, pooperacyjną oraz pomieszczenie gdzie dokonuje się analizy zdjęć RTG. Po zajęciach dydaktycznych odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Motylki z radością korzystały z placu zabaw, trampoliny, przygotowanych atrakcji i smakołyków. Było pysznie i wesoło. (więcej…)

Obecnie uczymy się

MAJ

TYDZIEŃ I Krąg tematyczny: Sekrety latających zwierząt   Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat ptaków krajowych i egzotycznych.
 • Dostrzega cechy charakterystyczne budowy umożliwiające wybranym zwierzętom latanie.
 • Doskonali umiejętność klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.
 • Poznaje pożyteczne ptaki i owady oraz ich znaczenie w środowisku.
 • Odczuwa empatyczny stosunek do istot żywych i wie, że nie można sprawiać im bólu i cierpienia.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „b”, doskonali analizę i syntezę głoskową.

Dodatkowe proponowane działania do podjęcia podczas zajęć programowych lub w I i III części dnia:

 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas kalkowania ptaków.
 • Klasyfikowanie klocków według kształtu, wielkości, koloru, grubości, stosowanie 2–3 kryteriów klasyfikacyjnych jednocześnie, odczytywanie kodów dotyczących cech klocków.
 • Porównywanie liczebności przez ustawianie w pary, np. motyli i kwiatów. Stosowanie określeń: mniej, więcej.

    TYDZIEŃ II Krąg tematyczny: Opowieści czterech wiatrów Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogaca słownictwo służące do opisywania wiatru i zjawisk z nim związanych.
 • Dostrzega siłę wiatru oraz możliwości jej wykorzystania przez człowieka.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „d”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Rozumie, że silny wiatr może stanowić zagrożenie dla człowieka, i poznaje podstawowe zasady zachowania.
 • Uczestniczy w zabawach badawczych, starając się szukać przyczyn obserwowanych zjawisk i wyciągać logiczne wnioski.
 • Doskonali umiejętność określania kierunków w przestrzeni z punktu widzenia własnego i innej osoby.

  TYDZIEŃ III Krąg tematyczny: Sztuka bycia mądrym Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wie, jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.
 • Dostrzega i odczytuje mądrość przysłów.
 • Wskazuje różne źródła wiedzy i sposoby ich wykorzystywania.
 • Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „w”, doskonali analizę i syntezę głoskową.
 • Dostrzega skutki przedstawionych sytuacji oraz rozumie konieczność przewidywania skutków swojego zachowania.
 • Zna korzyści i zagrożenia, wynikające z korzystania z telewizji i komputera.
 • Dostrzega znaczenie planowania zakupów oraz kształtuje krytyczny stosunek do reklam.
 • Uczy się wymiany żetonów na towar w sytuacji kupna – sprzedaży.

Dodatkowe proponowane działania do podjęcia podczas zajęć programowych lub w I, III części dnia:

 • Odtwarzanie i samodzielne układanie rytmów z korali.
 • Rozumienie znaczenia gier w rozwoju logicznego myślenia. Poznawanie gry w warcaby, szachy.
 • Poznawanie sposobu działania i wykorzystania mechanizmu dźwigni podczas zabaw badawczych.

 

TYDZIEŃ IV Krąg tematyczny: Aktywnie, rodzinnie, zdrowo

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Ÿ Wzmacnia więź emocjonalną z rodziną oraz wskazuje role jej poszczególnych członków. Ÿ Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „z”, doskonali analizę i syntezę głoskową. Ÿ Wykazuje zainteresowanie pracą zawodową najbliższych członków rodziny. Ÿ Dostrzega znaczenie wybranych zawodów oraz wzbogaca wiedzę dotyczącą narzędzi pracy, elementów ubioru, wykonywanych czynności. Ÿ Odczuwa potrzebę celebrowania świąt i uroczystości rodzinnych oraz przyjemność przygotowywania niespodzianek dla najbliższych. Ÿ Wie, jakie czynniki mają korzystny wpływ na nastrój i atmosferę w domu. Ÿ Przestrzega zasad zdrowej rywalizacji oraz uczy się odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.   Dodatkowe proponowane działania do podjęcia podczas zajęć programowych lub w I i III części dnia: Ÿ Tworzenie „Drzewa rodzinnego” i utrwalanie znajomości stopni pokrewieństwa w rodzinie. Ÿ Odgrywanie scenek sytuacyjnych ukazujących łagodzenie konfliktów i budowanie pozytywnych relacji między rodzeństwem. Ÿ Doskonalenie sprawności i pamięci ruchowej podczas ćwiczeń rytmicznych i odtwarzania sekwencji ruchowych.  

Obecnie uczymy się