Kategoria: Jeżyki

Czego uczymy się w marcu w grupie sześciolatków?

Tydzień 1: Kolorowy świat
Tydzień 2: Muzyka wokół nas
Tydzień 3: Nadchodzi wiosna
Tydzień 4: Wiosenne sprzątanie

Umiejętności dziecka:

Uczestniczy w rozmowach na bliskie mu tematy. Poszerza zasób słownictwa.
Rozumie znaczenie prostych symboli. Odczytuje informacje, jakie one przekazują.
Opowiada proste historyjki obrazkowe, zachowując właściwą kolejność zdarzeń.
Rozpoznaje litery (S, s, Z, z, Ł, ł).
Kreśli poznane litery po śladzie oraz rysuje wzory litero podobne.
Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter.
Słucha tekstów literackich i uczestniczy w rozmowie na ich temat.
Rozpoznaje cyfry (cyfra 7).
Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
Określa kierunek na kartce papieru, np.: góra, dół, prawy górny róg, lewy górny róg…
Określa kierunek i położenie przedmiotów w przestrzeni.
Rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
Przelicza elementy, dodaje je i odejmuje w sytuacji użytkowej.
Stosuje określenia dotyczące następstwa czasu, np. dzisiaj, wczoraj, jutro.
Posługuje się nazwami dni tygodnia, nazwami miesięcy i pór roku.
Układa przedmioty w grupy, szeregi, układy rytmiczne.
Wymienia zwierzęta należące do rodziny kotów (lew, gepard, puma, tygrys).
Rozumie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania.
Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą (oglądanie książek, zabawy konstrukcyjne).
Wymienia cechy charakterystyczne aktualnej pory roku (wiosny).
Wskazuje na pierwsze oznaki wiosny (przylatujące ptaki, pierwsze kwiaty, wyższa temperatura itp.).
Wskazuje i nazywa części roślin (kwiat, łodyga, liść, korzeń).
Wie, czego rośliny potrzebują do życia.
Uczestniczy w zabawach muzycznych i muzyczno-ruchowych.
Śpiewa piosenki.
Rozumie znaczenie słów: filharmonia, kompozytor, orkiestra.
Uczestniczy w zabawach ruchowych i gimnastycznych.
Stara się utrzymywać prawidłową postawę ciała.
Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania.

Czego uczymy się w grudniu?

 • Tydzień 1: Listy do Mikołaja

 • Tydzień 2: Zapraszamy na przedstawienie

 • Tydzień 3: Ślady na śniegu

 • Tydzień 4: Świąteczne drzewko

Umiejętności dziecka:

 • Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie, wie, że zwierzętom trzeba pomagać podczas zimy

 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, opowiada o ilustracji

 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi

 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie

 • Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy

 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory

 • Rozwiązuje zagadki

 • Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów

 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności

 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy

 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi

 • Posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu

 • Zna określenia związane z teatrem: aktor, scena, lalka teatralna (pacynka, kukiełka, marionetka)

 • Próbuje odczytywać proste nazwy

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych

 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną

 • Śpiewa piosenkę, gra na instrumentach perkusyjnych

 • Okazuje szacunek do czyjejś własności

 • Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I, u, U, y, m, M, p, P drukowaną i pisaną

 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach

 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy

 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3

 • Uczestniczy w przygotowywaniu pierniczków

 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania

 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfro podobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr

Jeżyki i Tygryski odwiedziły Mazurską Farmę
Jeżyki i Tygryski odwiedziły Mazurską Farmę

Masurenhof to niezwykłe miejsce położone w miejscowości Szarejki, zaledwie 7 km od Ełku. Farma Mazurska, której właścicielami jest polsko- niemieckie małżeństwo Elsnerów, nie kusi ekskluzywnym SPA czy wykwintnym menu, ale oferuje: ciszę, wypoczynek blisko natury oraz moc atrakcji dla najmłodszych miłośników przyrody. To miejsce 24 września odwiedziły nasze Promyczki- Tygryski i Jeżyki.
Gospodarstwo zbudowane jest w stylu mazurskiej karczmy. Farma zajmuje 40 hektarów. Znajduje się tam najwyższe w okolicy wzniesienie z punktem widokowym. Nie ma drugiego takiego miejsca, skąd tak dobrze widać panoramę Ełku. Na farmie jest staw, sad i miniskansen. Państwo Elsnerowie gromadzą stare przedmioty codziennego użytku, które dawniej służyły mieszkańcom Mazur. Ponadto gospodarstwo małżeństwo prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym od ponad 10 lat. Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom pracy w gospodarstwie, możliwość obcowania ze zwierzętami – krowami, owcami, gąskami, kurami, psami, kotami, a także zwrócenie uwagi na różnorodność środowiska naturalnego i jego ochronę.
Nasze Tygryski i Jeżyki były zachwycone wszystkimi zwierzętami, a niektórzy zdecydowali się nawet na dojenie kozy na specjalnym stanowisku. Na koniec wszystkie dzieci mogły spróbować takiego świeżego mleka.
Nasze przedszkolaki zwiedziły także ponad stuletnią kuchnię i właśnie tam poznały tajniki wypiekania chleba. Samodzielnie wyrobiły ciasto i uformowały swoje własne chlebki, które po upieczeniu zabrały ze sobą do domów.
Mamy nadzieję, że mieli Państwo okazję ich spróbować, ponieważ niektóre przedszkolaki już w autobusie dokonywały pierwszych degustacji
Po ciężkiej pracy w kuchni nasze Promyczki „szalały” na placu zabaw. Później wspólnie piekliśmy kiełbaski na ognisku, piliśmy domowy kompot oraz zajadaliśmy się jabłkami prosto z sadu. To był bardzo udany wyjazd. (więcej…)

Październik

Tydzień pierwszy

Temat: Ja i moja rodzina

 • wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie
 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny
 • rozumie pojęcia: rodzice, dom rodzinny, rodzeństwo
 • wypowiada się na temat rodziny, nazywa poprawnie jej członków
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych, impresji plastycznych
 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe
 • rozpoznaje litery e, E
 • kreśli wybrane litery
 • odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

Tydzień drugi:

Temat: Bezpieczna droga do przedszkola

 • poszerza zasób słownictwa i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie
 • wie, gdzie mieszka
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy
 • używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: impresji plastycznych, technicznych, konstrukcji
 • wyraża szacunek wobec innych osób
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas wycieczki
 • nie oddala się samowolnie od grupy słucha poleceń dorosłych
 • zna przepisy ruchu drogowego i potrafi je stosować w ruchu pieszym
 • wskazuje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe (w tym znaki pionowe, np. oznaczenie ścieżki rowerowej) i sygnały świetlne oraz wie, co oznaczają, np. znaki informacyjne, ostrzegawcze
 • gra na instrumentach
 • tańczy przy muzyce
 • współdziała z dziećmi w zabawie
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dorosłych, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym

Tydzień trzeci:

Temat: Jesień w parku i w ogrodzie

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, związanych z życiem
 • zwierząt, roślin, ludzi, korzystania z dóbr przyrody określa położenie przedmiotów
 • przelicza elementy
 • wyraża ekspresję twórczą przez działania plastyczne
 • wykonuje czynności usprawniające chwyt pisarski
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykazuje się sprawnością ciała
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, buduje, wykorzystując materiał naturalny
 • klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu
 • słucha muzyki poważnej, poznaje muzykę F. Chopina
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych: dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody
 • współdziała z dziećmi w zabawie
 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu, np. rzutne
 • opowiada o zdarzeniach
 • rozpoznaje cyfry

Tydzień czwarty:

Temat: Pobaw się ze mną

 • wykonuje eksperymenty graficzne
 • rozpoznaje litery i, I, którym jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć
 • kreśli wybrane litery
 • czyta symbole
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje ćwiczenia fizyczne
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników
 • zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją
 • uczestniczy w grach i zabawach przy stolikach – puzzle, układanki, gry planszowe – rozwijanie procesów poznawczych – spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie

Wrzesień

Pierwszy tydzień

Wspominamy wakacje

 • rozstaje się z rodzicami bez lęku
 • szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie

 • wykonuje czynności samoobsługowe
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • potrafi współdziałać podczas zabawy

 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • zna pomieszczenia przedszkola
 • nie odchodzi samowolnie od grupy
 • odczuwa przynależność od grupy przedszkolnej
 • dostrzega różnice między obrazkami
 • dopasowuje do siebie elementy tego samego rodzaju
 • słucha uważnie czytanego tekstu
 • formułuje poprawnie dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi
 • wykonuje chętnie dowolne i tematyczne prace plastyczne
 • umie łączyć przyczynę ze skutkiem
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego
 • posługuje się określeniami kierunków

 • potrafi współdziałać w czasie zabawy

 • szanuje emocje swoje i innych osób

 • odczytuje globalnie znane wyrazy w powiązaniu z przedmiotami i obrazkami

 • zna typowe krajobrazy Polski

 • zauważą zmiany w przyrodzie

Drugi tydzień

Ja i ty to my

 • wie, że imiona pisze się wielką literą
 • odczytuje swoje imię
 • rysuje po śladzie
 • uczestniczy w zajęciach ruchowych
 • wykonuje pracę techniczną – kostkę
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje na podstawie schematycznych
 • wypowiada się z szacunkiem na temat innych osób
 • odgrywa scenki
 • porusza się do muzyki; reaguje na sygnał dźwiękowy
 • wyrażą swoje wyobrażenia w rysunku
 • rozumie znaczenie pojęć: przyjaźń, przyjaciel
 • wykonuje autoportret
 • zna schemat ciała
 • rozpoznaje obraz graficzny swojego imienia
 • rozróżnia stronę lewą i prawą
 • zna literę a, A
 • czyta wyrazy w połączeniu z obrazkiem
 • wskazuje literę a, A w wyrazach
 • liczy i podaje poprawnie liczbę przedmiotów
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • dostrzega rytm w powtarzających się dniach tygodnia posługuje się określeniami czasu; nazywa i wymienia w kolejności dni tygodnia

Tydzień trzeci:

To jestem ja

 • rozróżnia podstawowe figury geometryczne

 • rozróżnia kierunki

 • uczestniczy w zabawach ruchowych

 • wie, ile ma lat

 • rysuje przedmioty w odpowiedniej liczbie, zgodnie z poleceniem

 • dzieli wyrazy na sylaby

 • liczy sylaby w wyrazie
 • zauważa takie same kształty przedmiotów i łączy je w pary
 • zna określenia liczebników porządkowych i kierunki: lewa – prawa
 • ustala położenie przedmiotów w przestrzeni
 • śpiewa piosenki, bawi się przy muzyce

 • ma poczucie rytmu
 • zauważa i kontynuuje regularność w układzie elementów
 • wyodrębnia wyrazy w zdaniu i potrafi je policzyć

 • nazywa głoski na początku wyrazów

 • zna określone zjawiska atmosferyczne

 • poprawnie posługuje się liczebnikami głównymi

Tydzień czwarty:

Lecą liście kolorowe

 • rozumie podstawowe zasady prawidłowego odżywiania

 • umie dokonywać prostych operacji matematycznych na konkretach

 • współdziała w czasie zabawy

 • eksperymentuje, szacuje, przewiduje
 • wie, czym zajmuje się osoba wykonująca zawód kucharki

 • myje ręce przed przygotowaniem i jedzeniem posiłku

 • posiada podstawowe informacje na temat życia ptaków

 • wie, że jedno słowo może mieć wiele znaczeń
 • liczy i dodaje po 1

 • wylepia plasteliną szablon litery

 • zna literę O

 • zna charakterystyczne cechy jesieni

 • słucha uważnie wiersza

 • wypowiada się nt., odpowiada na pytania

 • zna gatunki drzew w najbliższym otoczeniu