Biedronki – obecnie uczymy się

Październik 2019

W tym miesiącu skupiamy się budowaniu dłuższym wypowiedzi ustnych

Tematy realizowane w danym miesiącu:

 1. Jesień – dokniej, posmakuj, powąchaj
 2. Dzieła sztuki wokół nas
 3. Zwierzęta jesienią

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne przewidywane do osiągnięcia w Październiku:

 • nazywanie pór roku wg właściwe kolejności (wiosna-lat-jesień-zima)
 • opis cech charakterystycznych dla danej pory roku
 • rozpoznawanie wybranych gatunków drzew
 • kształtowanie um. przeliczania
 • poznawanie reguł wymiany kupno – sprzedaż, polegającej na wymianie żeton za towar
 • poznawanie przykłądó pieknych obiektów z rodzinnej miejscowości, regionu
 • dostrzeganie piękna i różnordności architektury
 • wskazywanie różnic międyz obrazami, rzeźbami
 • dzieli sie spostrzeżeniami, wyobrażeniami na temat dzieł sztuki
 • uczestnictwo w zabawach inscenizacyjnych
 • klasyfikacja przedmiotów wg wielkości, wysokości
 • rozpoznawanie wybrnaych gatunków ptakó i zwierząt leśnych
 • wzbogacanie wiedzy o sposoby przygotowywanie się zwierząt do zimy

Wrzesień 2019

Najważniejsze, wybrane zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne relizowane we Wrześniu:

  • poznanie obowiązków dyżurnego
  • wyciąganie wniosków na podstawie wysłuchanych utworów literackich
  • ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej
  • wyodrębnianie samogłosek na początku wyrazów
  • poznawanie 4 żywiołów: ziemia, ogień, woda, powietrze
  • poznanie nazw kontynetów świata
  • utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania sie po drodze i podczas korzystania ze środków transportu
  • kszłtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego
  • klasyfikacja środków transportu
  • utrwalenie wyglądu graficznego litery O,o
  • wyodrębnianie wyrazów zaczynających sie na głoskę ,,O”