Terapia Ręki

Nie podobne oddzielić dwóch rzeczy: głowy i ręki.
Ręka zręczna bez głowy, która nią kieruje,
jest narzędziem ślepym;
głowa bez ręki, która realizuje jej poczynania intelektualne,
jest bezsilna.
C. Bernard

W roku szkolnym 2016/2017 w naszym przedszkolu oferta zajęć dodatkowych została wzbogacona o nowe zajęcia z terapii ręki. Ćwiczenia i zabawy prowadzone w ramach zajęć rozwijają sprawność ruchową dłoni, kształtują chwyt oraz koordynację między prawą i lewą dłonią.
Ręka jest narządem ruchu, dzięki któremu badamy otaczający nas świat, poznajemy go oraz komunikujemy się z nim. Niesprawne posługiwanie się dłonią, czy nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego powodują często trudności w nauce pisania, szybką męczliwość dziecka, a co się z tym wiąże zniechęcenie i trudności związane z nauką szkolną.
Ćwiczenia prowadzone przez panią Annę Ampułę poruszają ponadto dziecięcą wyobraźnię, inspirują dzieci do samodzielnego działania oraz rozwijają kreatywność naszych przedszkolaków.