Dzień: 1 lutego 2020

LUTY 2020 r.

W tym miesiącu skupiamy się na kształtowaniu poczucia obowiązkowości.

Krąg tematyczny: Gdzieś daleko, za śnieżną górą i zamarzniętą rzeką.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.

• zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.

• kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.

• kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.

• rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.

• prowadzenie litery drukowanej i pisanej „s”, „S”.

Krąg tematyczny: To poważna sprawa- mamy swoje prawa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.

• kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działa.

• uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.

• kształtowanie pojęć związanych z miarą: „długi – krótki”, „szeroki – wąski”.

• wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.

• kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.

• wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, „W”.

Krąg tematyczny: W świecie bajek i baśni.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

• zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami filmową i rysunkową.

•doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od zdarzeń rzeczywistych.

• rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.

• rozwijanie twórczego myślenia.

• kształtowanie pojęcia liczby 10.

• wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G ”.

Krąg tematyczny: Gotowi do jazdy?- znamy różne pojazdy.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• wzbogacenie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego. • zapoznanie dzieci z samochodami o specjalnym przeznaczeniu.

• zachęcanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami związanymi z podróżami krajowymi

i zagranicznymi.

• zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach w podróży.

• uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą w miejscach publicznych oraz dbanie o czystość w miejscach tymczasowego pobytu.

• kształtowanie u dzieci pojęć związanych z określeniem wagi: „ciężki”, „cięższy”, „najcięższy”.

Obecnie uczymy się

TYGRYSKI

LUTY 2019

Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

• Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.
• Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola.
• Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy.
• Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.

Krąg tematyczny: Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

• Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
• Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
• Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu.

Krąg tematyczny: Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

• Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu.
• Składanie prostych konstrukcji z papieru.
• Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.
• Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

• Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.
• Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role.
• Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.