Dzień: 4 września 2019

Biedronki. Obecnie uczymy się

Wrzesień 2019

W tym miesiącu skupiamy się zabawach integrujących grupę i kształtowaniu postaw koleżeńskich

Tematy realizowane w danym miesiącu:

 1. Sztuka bycia w grupie
 2. Ziemia pod lupą i nie tylko
 3. Mapa ciekawych podróży
 4. Ważne znaki, wazne zasady

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne przewidywane do osiągnięcia we Wrześniu:

  • klasyfikacja przedmiotów wg. podanej cechy
  • integracja z grupą
  • globalne czytanie prostych wyrazów np. mama, tata, dom, lis, auto
  • poznanie obowiązków dyżurnego
  • wyciąganie wniosków na podstawie wysłuchanych utworów literackich
  • ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej
  • wyodrębnianie samogłosek na początku wyrazów
  • wzbogacenie wiedzy na temat Ziemi
  • poznawanie 4 żywiołów: ziemia, ogień, woda, powietrze
  • poznawanie różnych środowisk przyrodniczych i ich mieszkańców
  • współpraca w grupie podczas plastycznych/technicznych
  • poszerzanie zainteresowań trdycjami, historią i kulturą własnego kraju
  • doskonalenie umiejetności wskazywania na mapie Polski charakterystycznych miejsc
  • utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania sie po drodze i podczas korzystania ze środków transportu
  • kszłtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego
  • klasyfikacja środków transportu