Marzec 2020r.

Krąg tematyczny: Świat oczami artysty.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uwrażliwianie dzieci na piękno dzieł sławnych artystów.

Zachęcanie dzieci do samodzielnego tworzenia. prowadzenie litery drukowanej i pisanej „p”, „P”.

Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.

Wdrażanie dzieci do posługiwania się zwrotami określającymi kierunki i położenie różnych obiektów.

Doskonalenie umiejętności szacowania liczby obiektów, a następnie ich przeliczania.

Krąg tematyczny: Zimo! Do zobaczenia za rok!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dostrzeganie i opisywanie przez dzieci charakterystycznych dla przedwiośnia zmian atmosferycznych.

Zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie – pierwsze znaki wiosny.

Zapoznanie dzieci z nazwami kwiatów wiosennych.

Nauka wybranej piosenki, zabawy taneczne i instrumentalizacja piosenek „Maszeruje wiosna”, „Wiosna”, Zbudź się, rzeczko”.

Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „ł”, „Ł”.

Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.

Krąg tematyczny: Już przybyła wiosna miła

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

Kształtowanie świadomości korzyści wynikających z przebywania na świeżym powietrzu.

Przybliżanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny.

Poznanie cyklu uprawy roślin cebulowych.

Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „z”, „Z”.

Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.

Zwrócenie uwagi dzieci na upływ czasu i zachodzące w przyrodzie zmiany związane z porami roku, utrwalanie wiadomości dotyczących miesięcy, tygodni, dni i godzin.