LUTY 2020 r.

W tym miesiącu skupiamy się na kształtowaniu poczucia obowiązkowości.

Krąg tematyczny: Gdzieś daleko, za śnieżną górą i zamarzniętą rzeką.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.

• zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.

• kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.

• kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.

• rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.

• prowadzenie litery drukowanej i pisanej „s”, „S”.

Krąg tematyczny: To poważna sprawa- mamy swoje prawa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.

• kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działa.

• uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.

• kształtowanie pojęć związanych z miarą: „długi – krótki”, „szeroki – wąski”.

• wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.

• kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.

• wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, „W”.

Krąg tematyczny: W świecie bajek i baśni.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

• zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami filmową i rysunkową.

•doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od zdarzeń rzeczywistych.

• rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.

• rozwijanie twórczego myślenia.

• kształtowanie pojęcia liczby 10.

• wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G ”.

Krąg tematyczny: Gotowi do jazdy?- znamy różne pojazdy.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• wzbogacenie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego. • zapoznanie dzieci z samochodami o specjalnym przeznaczeniu.

• zachęcanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami związanymi z podróżami krajowymi

i zagranicznymi.

• zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach w podróży.

• uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą w miejscach publicznych oraz dbanie o czystość w miejscach tymczasowego pobytu.

• kształtowanie u dzieci pojęć związanych z określeniem wagi: „ciężki”, „cięższy”, „najcięższy”.