Tygryski

Grupa Tygryski

JoannaPotasJoanna Potaś – nauczyciel

 • Studia licencjackie: Filologia germańska w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Studia magisterskie: Filologia germańska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 • Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku

   

 

 

Anna AmpułaAnnaAmpuła – nauczyciel

 • Magister Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Studia licencjackie na Wydziale Pedagogicznym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie w zakresie pedagogiki terapeutycznej.
 • Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w zakresie Wychowania Przedszkolnego.
 • Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w zakresie Kształcenia Zintegrowanego.
 • Medyczne Studium Zawodowe w zakresie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Szkole Policealnej „Medyk” w Ełku.
 • Ukończyła kurs Terapia ręki I i II stopnia. Uczestniczyła    w szkoleniu warsztatowym  „Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu Program Terapii Ręki.

olaZielinska

Olga Zielińska – asystent nauczyciela

 • Studia licencjackie – Pedagogika szkolna z animacją kulturalną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Galeria