Specjaliści

Specjaliści

Sylwia Kropiwnicka  Muzykoterapeuta. Pedagog. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
Posiada dyplom z muzykoterapii klinicznej i psychodramy w zakresie psychiatrii i psychoterapii Centrum Szkoleniowego Muzykoterapii i Psychodramy w Warszawie.
Od siedemnastu lat w pracy psychoterapeutycznej pracuje głównie z dorosłymi i młodzieżą dotkniętą uzależnieniami oraz ich rodzinami. Od 12 lat zatrudniona w Ośrodku Leczenia Uzależnień Stare Juchy/oddziale dziennym w Ełku.
Od trzech lat pracuje z zastosowaniem muzyki w psychoterapii.
Rozpoczęła pracę stymulującą rozwój osobowości u osób zdrowych systemem muzykoterapii dr n. hum. Elżbiety Galińskiej.

Tomasz Tokarczyk – Psycholog. Absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Ukończył specjalizację psychologii klinicznej i osobowości. Uczestniczył w szkoleniu z zakresu Podstawowych Umiejętności Udzielania Pomocy Psychologicznej oraz Nowoczesnych Metod Diagnozowania oraz Terapii Uzależnienia i Psychoterapii Członków Rodzin”. Od dwóch lat pracuje jako psycholog i specjalista terapii uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień Stare Juchy. W ramach stażu szkoleniowego przez rok pracował jako opiekun/wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej.

KaroliKarolinaPstragowskana Pstrągowska – Absolwentka studiów licencjackich w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania o specjalności filologia angielska oraz studiów podyplomowych na tej samej uczelni o specjalności przygotowanie pedagogiczne, obecne kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła na praktykach w Speaker School of English oraz rozpoczynając pracę jako nauczycielka języka angielskiego w tej właśnie szkole.

Nauczanie to jej wielka pasja, a praca z dziećmi daje ogromną radość. Podczas zajęć wykorzystuje nowoczesne metody nauczania, tak by lekcje były urozmaicone i interesujące.

 

 

AgnieszkaAgnieszkaBernat Bernat – magister filologii angielskiej, właściciel Szkoły Jęz. Angielskiego Speaker School of English.

– Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz doświadczenie akademickie. Jest osobą otwartą, uśmiechniętą, zdeterminowaną do nauki języka angielskiego. Lubi swój zawód, a praca z dziećmi i zespołem kompetentnych ludzi daje Pani Agnieszce wiele satysfakcji. Jej celem jest tworzenie nowoczesnego stylu edukacji przedszkolnej, przyjaznego dziecku oraz wyposażanie maluchów w wiedzę i umiejętności.

 

 

Elżbieta Sobolewska – prElaSowolewskaowadzi zajęcia Rytmika.

Wśród wielu czynników wpływających na ogólny rozwój dziecka muzyka odgrywa bardzo ważną rolę. Przeżycia emocjonalne związane z percepcją i wykonaniem zadań muzycznych mają wyraźny wpływ na rozwój dyspozycji psychicznych dzieci. Rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego, rozwój koncentracji, uwagi, pamięci muzycznej i pozamuzycznej, logicznego myślenia i mowy – odbywa się w procesie oddziaływania różnorodnych bodźców muzycznych. Realizuje się to przede wszystkim na zajęciach umuzykalniających. Pełne śpiewu, zabaw ruchowych i tańca, stwarzają możliwość zaspokojenia wrodzonej dzieciom potrzeby ruchu i uzewnętrznienia przeżyć emocjonalnych.

 

Jerzy RomanJerzyRomanowskiowski – prowadzi Szachy i Eksperymenty

– Z wykształcenia – nauczyciel fizyki i matematyki. Przepracował w szkołach prawie 30 lat. Uczył nie tylko fizyki i matematyki, ale też innych przedmiotów. Był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Pełnił też funkcję zastępcy dyrektora w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach, Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku. Prowadził, jako wykładowca i asystent, zajęcia ze studentami w Centrum Studiów Bałtyckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie – na emeryturze i pracuje jako nauczyciel fizyki w Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ełku. Od prawie dwudziestu lat zajmuje się szachami jako formą sportu i ekspresji dzieci i młodzieży.

Marta Lewalewandowska-urbanndowska – Urban – logopeda. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologii Polskiej o specjalności nauczycielskiej oraz na Wydziale Historii o specjalności Wiedzy o Społeczeństwie na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracowała w szkole podstawowej i gimnazjum jako nauczyciel języka polskiego. Na Uniwersytecie w Białymstoku ukończyła podyplomowe studia logopedyczne.  Brała udział w zajęciach i prowadziła terapię logopedyczną w poradni logopedycznej  w Białymstoku. Kocha pracę z dziećmi!

 

 

KatarzynaGutowska

Katarzyna Olesik – Absolwentka Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zanim tam trafiła jednak, spędziła rok czasu Studium Medycznym w Ełku na kierunku fizjoterapia, gdzie odkryła swoje powołanie – prace z dziećmi, jako Fizjoterapeutka. Doświadczenie zdobywała podczas prawie 3 letniej pracy w Hipomedical Centrum Rehabilitacji Dzieci Zabajka 2 w Złotowie (poprzedzonej praktykami i stażem w tym centrum). Obecnie pracuje w Centrum Aktywnej Rehabilitacji „Tuptuś” w Ełku i Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Piotruś Pan” w Augustowie.

 

lukaszŁukasz Skierczyński – Absolwent warszawskiej AWF, trener II klasy piłki nożnej, instruktor gimnastyki sportowej. Trener piłki nożnej z 10 letni stażem. Pierwsze trenerskie kroki stawiał w 2006 roku w warszawskiej Agrykoli. W latach 2008-2010 pracował z dziećmi, w wieku 4-12 lat, w Akademii Piłkarskiej Janusza Domaradzkiego w Warszawie. W 2011 roku założył w Ełku Akademię Młodego Sportowca, w której bawi ucząc i uczy bawiąc. W 2015 roku ukończył kurs na Football Coach Assistant Coerver Coaching – nowoczesnej szkoły piłki nożnej. Jako trener, wspiera i rozwija każdego Sportowca – bo dla niego uśmiech i zdrowie dziecka są najważniejsze!

 

Piotr KowalewskiDyrektor Promyka – sprawuje opiekę artystyczną nad zajęciami „Mały Teatr Wielki”, prowadzonymi przez nauczycieli Przedszkola „Promyk” oraz prowadzi zajęcia wokalne.

– Magister Sztuki, Aktor Dramatu

– Studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.