Obecnie uczymy

GRUDZIEŃ 2018

TEMAT: Pomagamy zwierzętom

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznawanie przez dzieci sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.
 • Uwrażliwienie dzieci na pomaganie ptakom w związku z trudnymi warunkami ich bytowania zimą.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „d”, „D”, „y”.
 • Prezentacja zwierząt, które zapadają w sen zimowy.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi
 • Prezentacja możliwości pomagania przetrwania zimy przez zwierzęta


TEMAT: Wszystko wokół nas się zmienia.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Prezentacja domowych urządzeń technicznych ułatwiających ludziom życie.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na postęp techniczny.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń
 • Zwrócenie uwagi dzieci na korzyści płynące z poprawnego komunikowania się.
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wybranych wynalazków.
 • Kształtowanie pojęcia liczby
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „u”, „U”.

TEMAT: Święta za pasem i w domu pachnie lasem.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zachęcanie dzieci do udziału w przygotowaniach do świąt.
 • Przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Nauka śpiewania kolęd i pastorałek.
 • Kształtowanie pojęcia liczby „0”.
 • Zachęcanie dzieci do wspólnego i rodzinnego śpiewania kolęd.
 • Kształcenie u dzieci potrzeby spędzania świąt, ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym.