Obecnie uczymy się

LISTOPAD 2018

TEMAT: Jesienne piosenki śpiewamy i na instrumentach gramy
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Utrwalenie nazw instrumentów
 • Kształcenie umiejętności ilustrowania wiersza dźwiękami instrumentów
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie późną jesienią.
 • Rozpoznawanie ptaków odlatujących i pozostających na zimę.
 • Kształtowanie pojęcia liczby
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „l”, „L”.

TEMAT: My, Polacy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Zaznajomienie z symbolami narodowymi.
 • Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w uroczystościach z okazji świąt narodowych.
 • Prezentacja wiedzy na temat organizacji dziecięcych – zuchy, harcerze.
 • Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski.
 • Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „i”, „I”.

TEMAT: Kto nam powie, jak trzeba dbać o zdrowie?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń do dbania o czystość.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.
 • Wdrażanie do higienicznego stylu życia.
 • Kształtowanie pojęcia liczby
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „e”’ „E”.

TEMAT: Przedszkolak jest świata ciekawy i chętny do zabawy!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającym światem poprzez obserwację pośrednią i bezpośrednią.
 • Utrwalanie u dzieci zasad korzystania z urządzeń multimedialnych.
 • Uwrażliwianie dzieci na zagrożenia płynące z korzystania z Internetu.
 • Uczenie dzieci właściwych reakcji na niebezpieczeństwa płynące z Internetu.
 • Rozbudzanie wyobraźni dziecka.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery: „k”, „K”.