Obecnie uczymy się

PAŹDZIERNIK 2018

TEMAT: By świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała.
 • Uświadamianie dzieciom roli poszczególnych zmysłów w percepcji świata.
 • Rozpoznawanie przez dzieci i nazywanie emocji przeżywanych przez siebie i innych.
 • Rozwijanie umiejętności oddzielania prawdy od fałszu.
 • Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „a”, „A”.

TEMAT: Między drzewami przemykają promień słońca, krople deszczu i jesienna muzyka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody występujące w naturze, literaturze i sztuce.
 • Kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej na kartce.
 • Nauka piosenki „Malowała jesień”.
 • Zachęcanie dzieci do spędzania czasu na wolnym powietrzu.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „o, O”.

TEMAT: Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznanie przez dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.
 • Przybliżenie dzieciom sytuacji zagrożeń oraz możliwości korzystania z telefonów alarmowych.
 • Wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Zachęcanie dzieci do pomagania w domu w codziennych czynnościach.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 1.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „m”, „M”.

TEMAT: W naszej rodzinie miło czas płynie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 • Wzmacnianie więzi rodzinnej.
 • Poznawanie struktury rodziny.
 • Kształcenie potrzeby podejmowania działań na rzecz własnej rodziny.
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o miłość i szacunek dla innych.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 2.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „t”, „T”.