Motylki

Grupa Motylki
SylwiSylwiaGrzybowskaa Kondraciuk – nauczyciel
 
  • Magister Pedagogiki, specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
  • Studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym w zakresie Zarządzania i marketingu w oświacie.

 

 

 

 

Ewa Kazimierczak EwaKazimierczaknauczyciel

  • Studia w zakresie Pedagogiki Szkolnej z Animacją Kulturalną na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.
  • Studia Magisterskie- Wczesna edukacja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie

 

 

 

Joanna JabJoannaJablonowskałonowska – asystent nauczyciela

  • Magister Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Szkoła Policealna „Medyk” w Ełku. Kierunek: Opiekun Medyczny