Misie

Grupa Misie

 

Sonia Wielądek- nauczyciel w gr MisieSonia Wielądek – nauczyciel

  • Magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego
  • Ukończona Szkoła Muzyczna I stopnia w Ełku, klasa fortepianu

 

 

 

Magdalena Szczypiór nauczyciel

  • Studia magisterskie- filologia polska,
  • Rozpoczęte studia podyplomowe na kierunku – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii 

 

 

 

Agnieszka Topolska – asystent nauczyciela

  • Magister Pedagogiki Opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie w Białymstoku
  • Licencjat z Pedagogiki Nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. E. F. Szczepanika w Suwałkach