Misie

Grupa Misie

JoannaOlszewska

Joanna Olszewskanauczyciel

  • Magister Integracyjnej Edukacji Elementarnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 

 

 

Sonia Wielądek- nauczyciel w gr MisieSonia Wielądek – nauczyciel

  • Magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją włączającą, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego
  • Ukończona Szkoła Muzyczna I stopnia w Ełku, klasa fortepianu

 

 

sylwiaCzarniecka

Sylwia Czarniecka – asystent nauczyciela

  • Licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym na Uniwersytecie w Białymstoku
  • Studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej
  • Studia podyplomowe z logopedii w Wyższej szkole Gospodarczej w Ełku