Tygryski

Grupa Tygryski

Anna AmpułaAnnaAmpuła – nauczyciel

  • Magister Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
  • Studia licencjackie na Wydziale Pedagogicznym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie w zakresie pedagogiki terapeutycznej.
  • Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w zakresie Wychowania Przedszkolnego.
  • Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w zakresie Kształcenia Zintegrowanego.
  • Medyczne Studium Zawodowe w zakresie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Szkole Policealnej „Medyk” w Ełku.
  • Ukończyła kurs Terapia ręki I i II stopnia. Uczestniczyła    w szkoleniu warsztatowym  „Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu Program Terapii Ręki.

olaZielinska
Olga Zielińska – wychowawca popołudniowy

  • Studia licencjackie – Pedagogika szkolna z animacją kulturalną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

 

 

Mariola Sokołowska- asystent w gr Pszczółki

Mariola Sokołowska – asystent nauczyciela

  • Sudia licencjackie – Pedagogika szkolna z animacją kulturalną Wydział Nauk Społecznych  na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie
  • Studia magisterskie-   Animacja Kultury z arteterapią na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bialymstoku
  • Studia podyplomowe-  Pedagogika przedszkolna, Pedagogika Wczesnoszkolna  na Wydziale Nauk Społecznych  w  Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku
Galeria