Motylki

Grupa Motylki

Marta Tmartatekienekień – nauczyciel

  • magister Pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersytetu w Białymstoku
  • licencjat filologii niemieckiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  • ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
  •  rozpoczęcie studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami

 

 

Karolina Brzuchalska – nauczyciel

  •  studia licencjackie – pedagogika szkolna z animacją kulturalną,
  • studia magisterski – zaradzanie zasobami ludzkimi,
  • studia podyplomowe – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii,
  • rozpoczęcie studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami 

 

 

Olga Zyskowska – asystent

  • Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Obecnie podjęła studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

 

 

 

Joanna Jotejko – asystent