Kategoria: Tygryski

Obecnie uczymy się

STYCZEŃ
Tydzień 1 Kalendarze i zegary

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie u dzieci umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji.
• Wdrażanie dzieci do obserwowania otoczenia i wyjaśniania zjawisk związanych z zimą.
• Utrwalenie u dzieci nazw pór roku i zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy.
• Wdrażanie dzieci do posługiwania się zegarem i kalendarzem z wykorzystaniem zwrotów: „dziś”, „jutro”, „wczoraj”.
• Utrwalanie u dzieci nazw dni tygodnia i prostych obliczeń czasowych.
• Kształtowanie pojęcia liczby 7; posługiwanie się liczbami w aspekcie głównym i porządkowym.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „r”, „R”.
• Nauka piosenki „Zimo, zimo”.

Tydzień 2

Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia (uprawianie sportów zimowych).
• Zachęcanie dzieci do dbałościo własne zdrowie:dieta,sposób ubierania się.
• Rozpoznawanie i nazywanie przez dzieci zimowych dyscyplin sportowych.
• Nauka piosenek „Mróz, mróz” oraz „Zimowa poleczka”. Wprowadzenie kroków poleczki.
• Kształtowanie pojęcia liczby 8.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „n”, „N”.

Tydzień 3

Na pewno to wiecie, że babcia i dziadek najlepsi są na świecie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształcenie u dzieci umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim.
• Wzmacnianie u dzieci więzi rodzinnych.
• Kształcenie umiejętności okazywania uczuć i potrzeby pomagania.
• Nauka piosenki „Piosenka o babci i dziadku”.
• Nauka na pamięć wiersza „Wierszyk dla babci i dziadka”.

Tydzień 4

My się zimy nie boimy, więc bałwana ulepimy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Wzbogacanie słownictwa dzieci, precyzowanie znaczenia pojęć związanych z karnawałem.
Nauka piosenki „Buli”.
Doskonalenie umiejętności tanecznych.
Kształcenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i różnych sytuacjach zadaniowych.
Kształtowanie pojęcia liczby 9.
Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „b”, „B”; prowadzenie zabaw badawczych.

Wycieczka do wioski św. Mikołaja Tygrysków i Misiów
Wycieczka do wioski św. Mikołaja Tygrysków i Misiów

Dnia 5 grudnia Misie i Tygryski wybrały się do Ośrodka wypoczynkowego Sielanka, by wziąć udział w warsztatach świątecznych. Na nasze przedszkolaki czekało wiele atrakcji: lukrowanie pierniczków malowanie bombek, bicie rekordu w tworzeniu najdłuższego łańcucha choinkowego.

Na zakończenie przyszedł czas na spotkanie ze świętym Mikołajem, który zabrał wszystkie dzieci na poszukiwanie Rudolfa. Udało się nam go znaleźć!!! Przy okazji, szukając Rudolfa w szopce, zaprzyjaźniliśmy się z osiołkiem, lamą i alpaką.

(więcej…)