Kategoria: Tygryski

Obecnie uczymy się

MARZEC

Tydzień 1. Świat oczami artysty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Uwrażliwianie dzieci na piękno dzieł sławnych artystów.
Zachęcanie dzieci do samodzielnego tworzenia.
Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „p”, „P”.
Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.
Wdrażanie dzieci do posługiwania się zwrotami określającymi kierunki i położenie różnych obiektów.
Doskonalenie umiejętności szacowania liczby obiektów, a następnie ich przeliczania.

Tydzień 2. Na małej i dużej scenie oglądamy przedstawienie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zachęcanie dzieci do występów publicznych w wybranej przez siebie formie ekspresji.
• Wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
• Uwrażliwianie dzieci na sztukę przez udział w przedstawieniach jako widz oraz aktor.
• Doskonalenie u dzieci umiejętności przeliczania i dodawania elementów z wykorzystaniem słów „i”, „to”.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „c”, „C”.
• Zachęcanie dzieci do dbałości o własne zdrowie.

Tydzień 3. Zimo! Do zobaczenia za rok!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeganie i opisywanie przez dzieci charakterystycznych dla przedwiośnia zmian atmosferycznych.
• Zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie – pierwsze znaki wiosny.
• Zapoznanie dzieci z nazwami kwiatów wiosennych.
• Nauka wybranej piosenki, zabawy taneczne i instrumentalizacja piosenek: „Maszeruje wiosna”, „Wiosna”, „Zbudź się, rzeczko”.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „ł”, „Ł”.
• Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.

Tydzień 4. Już przybyła wiosna miła

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie świadomości korzyści wynikających z przebywania na świeżym powietrzu.
• Przybliżanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny.
• Poznanie cyklu uprawy roślin cebulowych.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „z”, „Z”.
• Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.
• Zwrócenie uwagi dzieci na upływ czasu i zachodzące w przyrodzie zmiany związane z porami roku, utrwalanie wiadomości dotyczących miesięcy, tygodni, dni i godzin.

Wycieczka do wioski św. Mikołaja Tygrysków i Misiów
Wycieczka do wioski św. Mikołaja Tygrysków i Misiów

Dnia 5 grudnia Misie i Tygryski wybrały się do Ośrodka wypoczynkowego Sielanka, by wziąć udział w warsztatach świątecznych. Na nasze przedszkolaki czekało wiele atrakcji: lukrowanie pierniczków malowanie bombek, bicie rekordu w tworzeniu najdłuższego łańcucha choinkowego.

Na zakończenie przyszedł czas na spotkanie ze świętym Mikołajem, który zabrał wszystkie dzieci na poszukiwanie Rudolfa. Udało się nam go znaleźć!!! Przy okazji, szukając Rudolfa w szopce, zaprzyjaźniliśmy się z osiołkiem, lamą i alpaką.

(więcej…)