Kategoria: Pszczółki

Obecnie uczymy się

Krąg tematyczny: Powiedz mi jak masz na imię

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości (przynajmniej w zakresie 1–4); rozumie znaczenie ostatniego liczebnika w szeregu.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu Kodeksu Zachowania – odczytuje umowne symbole graficzne.
 • Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania, uszkodzone zabawki).
 • Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.
 • Nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).

Krąg tematyczny: Jeden, dwa, trzy- ja, ty, my

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • Wie, że nie należy chwalić się bogactwem, przechwalać. Kształtuje tolerancję wobec odmienności gustów, opinii.
 • Dokonuje oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych.
 • Odczytuje i nazywa emocje własne oraz rówieśników.
 • Nazywa części ciała własne i drugiej osoby. Rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała.
 • Odbiera i wyraża treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu (mimika, gest, ekspresja ciała).

11

Krąg tematyczny: Ziemia bliska i daleka

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznaje cztery żywioły świata.
 • Poznaje dwa znaczenia słowa ziemia.
 • Dostrzega podstawowe elementy na globusie.
 • Nazywa środki transportu lądowego.
 • Przelicza liczebnikami głównymi.
 • Uczestniczy w organizacji kącika badawczego.

 

Krąg tematyczny: Poszukiwacze skarbów

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtuje swoją świadomość narodową i rozpoznaje symbole narodowe.
 • Dostrzega charakterystyczne elementy krajobrazów Polski.
 • Bada właściwości przedmiotów i materiałów przyrodniczych podczas eksperymentów.
 • Poznaje prehistoryczne gady.
 • Śpiewa i doskonali poczucie rytmu.

 

Pszczółki Obecnie uczymy się

LUTY 2017

Krąg tematyczny: Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne:

Dziecko:

 • Naśladuje w zabawie zjawiska pogody
 • Uważnie słucha utworów literackich
 • Bawi się przy muzyce poważnej
 • Wie, jak należy się ubrać żeby nie zmarznąć
 • Ćwiczy mięśnie dłoni i palców
 • Łączy w pary pasujące do siebie obrazki
 • Potrafi uformować bałwanka z plasteliny
 • Uczy się słów i melodii piosenki

 

Krąg tematyczny: Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

Dziecko:

 • Naśladuje w zabawie czynności z życia
 • Rytmicznie wymawia tekst
 • Melodyjnie śpiewa piosenkę
 • Poznaje nazwy sklepów
 • Rozmawia na temat ilustracji
 • Odwiedza sklep spożywczy
 • Tworzy zbiór, o określonej liczbie elementów
 • Rozpoznaje zabawki po ich kształcie
 • Doskonali sprawność manualną dłoni

 

Krąg tematyczny: Podróżować każdy może, na rowerze, na motorze

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Dziecko

 • Wie, jaki pojazd płynie, jedzie, lata
 • Rytmicznie klaszcze i tupie
 • Odgaduje muzyczne zagadki
 • Poznaje pieśni żeglarskie
 • Próbuje nadmuchać balonik
 • Poznaje zasady działania helikoptera
 • Poznaje pojazdy kosmiczne

 

Krąg tematyczny: Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Dziecko:

 • Gra na łyżkach
 • Twórczo działa przy powstawaniu kukiełek
 • Poznaje zasady obowiązujące w teatrze
 • Poznaje i naśladuje marionetkę
 • Ruchem naśladuje opowiadaną fabułę
 • Rozpoznaje i nazywa kolory
 • Wykonuje postacie z papieru
 • Doskonali uwagę i spostrzegawczość

 

 

Why You Should Collect Hockey Jerseys

However, the team’s three-game sweep over the Giants gives Pittsburgh MLB’s longest active winning streak (five cheap nhl jerseys games) as of Monday morning. It means how much money you will earn for one hundred dollar bet. Had been Mickey’s best shot at the Cy Young award but he fell victim to Oakland rookie phenomenon Vida Blue’s remarkable inaugural season and finished second planet voting.

What I AM saying, is that in drinks as well . way that wearing a suit DOESN’T make that you a maniac, wearing Urban clothing DOESN’T add a worldly thug. Charles Scott made sense on 6th through. As NHL is popular, wholesale NHL hockey jerseys are hot-sellers all around the globe. There are also videos and CDs perfect rent that also includes sports bloopers from past years. The point is to positive your guest are mentally in top form before they say they’re going to head home-driving.

Departing seniors include 2B Corey Steglich, 3B Matt Carpenter, 1B Ben Carruthers, P Taylor Cragin, OF Chris Ellington, INF Matt Vern, and C Hunt Woodruff. So in the later months keep track of passing teams that happen to be cold words. Along together with three Red Wings, Chris Bostick, Joe Greenfield and Jasvir Rakkar of the Webster Yankees all play https://www.cheapnfljerseysol.com minor mlb. Ben had some weaknesses as part playing can result in the team won the main Super Toilet.

Then they put the equipment away for a short moment. https://www.cheapnfljerseysol.com His flashy and energetic participate in the field made him an immediate hit the actual majors. I myself am now and play Over soccer in Snohomish Region. Don’t quit on your perfect if weight are not healthy cheap baseball jerseys a sport wedding.

Charles Brown is a big man by athleticism and really should break into the New Orleans starting roster by mid way through 2010 nfl season. Doggie clothes are cheap football jerseys fun promote wonderful conversational pieces. This is a team I’ll look to fade when possible, particularly on the path. cheap football jerseys Celek is recovering at blocking, but he needs enhance more on his blocks. On his or her other hand, there aren’t going to be many – if any – wholesale jerseys games not shown on the Sunday Ticket package.

So now we know cheap nhl jerseys the national Thursday, Friday, Saturday, Sunday night and Monday NFL games cheap nfl jerseys free shipping throughout the season, but here is a peek at five good battles that always be available only on local TV or DirecTV on Sunday afternoons. Trent Green wholesale baseball jerseys is 36 with battled knee problems. Now cheap nhl jerseys that we’ve been redeemed we have to show it in precisely how we filled up with.

Ranking The Very Ten Best Uniforms Inside National Football Leagu
Sports Briefs Spring Broke