Kategoria: Pszczółki

Obecnie uczymy się

Styczeń 2018

Krąg tematyczny: W drodze do gwiazd
Przewidywane osiągnięcia:
• Poznaje tradycje żegnania starego i witania nowego roku
• Dostrzega regularności rytmiczne związane z czasem
• Poznaje nazwy dni tygodnia i miesięcy
• Uczy się pojęć: wczoraj, jutro
• Z uwagą słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści
• Poznaje pojęcia przestrzeń kosmiczna i układ słoneczny
• Doskonali orientację przestrzenną

Krąg tematyczny: Gdy śnieg pada…
Przewidywane osiągnięcia
• Nazywa sporty zimowe
• Poznaje zasady bezpieczeństwa potrzebne podczas uprawiania sportów zimowych
• Dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
• Przelicza elementy w dostępnym zakresie
• Współpracuje w zespole
• Kończy rozpoczęte zdanie
• Przelicza wyrazy w rymowance

Krąg tematyczny: Przysmaki z babcinego garnuszka
Przewidywane osiągnięcia
• Rozwiązuje zagadki tekstowe
• Klasyfikuje przedmioty kuchenne ze względu na ich przeznaczenie
• Nazywa sposoby przyrządzania potraw
• Tworzy zbiory równoliczne
• Stosuje zasady savoir -vivr’u podczas nakrywania do stołu
• Wie, na czym polega zdrowe odżywianie
• Wymienia korzyści wynikające ze zdrowego odżywiania się
• Tworzy drzewo genealogiczne

Krąg tematyczny: Zimowe wieczory w świetle lampki
Przewidywane osiągnięcia
• Rozumie pojęcia: autor, ilustrator, biblioteka
• Wymienia różnice między czasopismem a książką
• Opowiada treść utworu własnymi słowami
• Wykazuje dbałość o książki
• Eksperymentuje z cieniem