Kategoria: Motylki

Obecnie uczymy się:

MARZEC 2017

Tydzień I

Krąg tematyczny:Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Utrwala pojęcia para;
 • Poznaje pokrewieństwo i właściwe nazywanie członków rodziny;
 • Czerpie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno -dekoracyjnym;
 • Liczy w możliwie szerokim zakresie.

Tydzień II

Krąg tematyczny: Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwija podstawowe umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin;
 • Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną wiosną i wiąże te zjawiska z obecną porą roku;
 • Rozwija mowę i myślenie w toku zabaw i zajęć;
 • Rozwija sprawności fizyczną i aparat oddechowy.

Tydzień III

Krąg tematyczny: Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Obserwacji świat przyrody, dostrzega bieżące zmiany i pogłębia wiedzę z zakresu ornitologii;
 • Doskonali funkcjonowanie narządów artykulacyjnych;
 • Utrwala kształt i nazwy figur geometrycznych;
 • Kształtuje umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.

Tydzień IV

Krąg tematyczny: Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega zmiany we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);
 • Kształtuje intuicję związaną z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętnie posługuje się określeniami czasu;
 • Nabywa coraz dojrzalsze kompetencje społeczne, buduje obszar własnego Ja;
 • Uświadamia sobie konsekwencje upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;
 •  Doskonali umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.