Kategoria: Motylki

Obecnie uczymy się:

Grudzień

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

– Dostrzega zjawiska pogodowe charakterystyczne dla zimy, wzbogaca słownictwo związane z tematem.

– Zna sposób działania termometru i dokonuje pomiarów temperatury.

– Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i uprawiania sportów zimowych.

– Doskonali umiejętność klasyfikowania, tworzy zbiory ze względu na cechy ogólne przedmiotów.

– Wykazuje zainteresowanie książkami i wie, jak należy z nich korzystać.

– Potrafi współpracować podczas planowania i wykonywania pracy zespołowej.

Dodatkowe proponowane działania do podjęcia podczas zajęć programowych lub w I, III części dnia:

– Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

– Kontynuacja prowadzenia galerii drzew.

– Oglądanie płatków śniegu i szronu pod lupą.

Listopad

Obecnie uczymy się

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 • Wykazuje zainteresowanie historią Ziemi.
 • Poznaje wybrane bogactwa naturalne naszej planety oraz związane z nimi korzyści dla człowieka.
 • Uczestniczy w obserwacjach, doświadczeniach i eksperymentach, wykazuje się myśleniem przyczynowo-skutkowym.
 • Rozumie konieczność segregowania odpadów i orientuje się, jak należy je wykonywać.
 • Potraf korzystać z różnych źródeł wiedzy w celu rozwijania zainteresowań i pogłębienia wiedzy.
 • Dostrzega zmiany o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym.
 • Odczuwa satysfakcję z podróży po pierwszym poznawanym żywiole – Ziemi.

Dodatkowe proponowane działania do podjęcia podczas zajęć programowych lub w I, III części dnia:

 • Oglądanie albumów, książek o prehistorii Ziemi, zabawy tematyczne i konstrukcyjne związane z tematem.
 • Oglądanie okazów paproci przez lupę.
 • Szukanie informacji o bogactwach naturalnych Ziemi, zagrożonych gatunkach roślin i zwierząt w książkach, albumach, internecie.
 • Uzupełnianie założonej „Galerii drzew”.
Obecnie uczymy się:

Październik 2017

Tydzień I, II

Krąg tematyczny: Jesień- dotknij, posmakuj, powąchaj

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zna kolejność i nazwy pór roku oraz ich charakterystyczne cechy.
 • Rozpoznaje niektóre gatunki drzew (klon, dąb, kasztan, jarzębina, sosna, świerk).
 • Wykazuje postawę proekologiczną.
 • Prawidłowo przelicza na materiale konkretnym.
 • Komponuje improwizacje muzyczne związane z jesienią.
 • Kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe.
 • Zna pochodzenie wybranych produktów spożywczych

Tydzień III

Krąg tematyczny: Dzieła sztuki wokół nas.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Dostrzega różnorodność architektury, konieczność szanowania zabytków.
 • Wzbogaca wiedzę na temat form teatralnych, uczestniczy w zabawach inscenizacyjnych.
 • Wskazuje różnice między obrazkami.
 • Kształtuje umiejętność porządkowania przedmiotów według wielkości.
 • Poznaje własne możliwości i uzdolnienia.

Tydzień IV

Krąg tematyczny: Zwierzęta jesienią.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozpoznaje wybrane gatunki ptaków i zwierząt leśnych, poznaje ich zwyczaje.
 • Ma świadomość potrzeby ochrony przyrody i poznaje sposoby jej wdrażania.
 • Rozumie konieczność zachowania ostrożności w stosunku do zwierząt leśnych.
 • Wykazuje się logicznym myśleniem podczas klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria.