Dzień: 6 kwietnia 2019

Obecnie uczymy się

KWIECIEŃ 2019

TEMAT: Zwierzęta z daleka i bliska

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
Wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt żyjących w środowisku wodnym – prezentacja wybranych ryb i omówienie środowiska ich życia.
Rozbudzanie zainteresowania prowadzeniem obserwacji środowiska naturalnego zwierząt.
Prezentacja informacji na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata.
Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „f”, „F”.
Badanie równoliczności zbiorów.
Wprowadzenie znaku „=” dla stwierdzenia, że tu i tu jest tyle samo.

TEMAT: Dobra kondycja i dobre zdrowie, wszystko Ci o nich przedszkolak opowie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
Rozwijanie nawyku dbałości o codzienną higienę ciała i jamy ustnej.
Kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty u lekarza oraz w sytuacji choroby, zgłaszania dolegliwości własnych lub zauważonych u innych. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, dbałości o kondycję i zdrowie.
Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „h”, „H”.
Kształcenie umiejętności szacowania ciężaru różnych przedmiotów (cięższy, lżejszy, waży tyle samo) – różne wagi. Porównywanie liczebności zbiorów, utrwalenie pojęć: „mniej”,„więcej”, „tyle samo”.
Wprowadzenie znaków matematycznych: „<, >”.

TEMAT: O wiosennych świętach każdy z nas pamięta

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
Prezentacja zwyczajów i obrzędów ludowych związanych z Wielkanocą.
Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do świąt.
Prezentacja sztuki ludowej: muzyki, rękodzieła, rozwijanie wrażliwości na jej piękno.
Kształcenie umiejętności redagowania życzeń wielkanocnych.
Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „j”, „J”.
Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.
Utrwalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

TEMAT: O wiosennych świętach każdy z nas pamięta

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
Wzbogacanie wiedzy na temat życia wybranych zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.
Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta domowe.
Kształcenie umiejętności konstruowania twórczych opowiadań.
Wzbogacanie wiedzy na temat życia ptaków i owadów.
Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
Zachęcanie do rozwiązywania i konstruowania zagadek tematycznych.
Wdrażanie do wykorzystywania umiejętności matematycznych w sytuacjach życiowych.