Dzień: 3 marca 2019

Obecnie uczymy się

MARZEC 2019

TEMAT: Świat oczami artysty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
⦁ Uwrażliwianie dzieci na piękno dzieł sławnych artystów.
⦁ Zachęcanie dzieci do samodzielnego tworzenia.
⦁ Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „p”, „P”.
⦁ Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.
⦁ Wdrażanie dzieci do posługiwania się zwrotami określającymi kierunki i położenie różnych obiektów.
⦁ Doskonalenie umiejętności szacowania liczby obiektów, a następnie ich przeliczania.

TEMAT: Na małej i dużej scenie oglądamy przedstawienie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Zachęcanie dzieci do występów publicznych w wybranej przez siebie formie ekspresji.
• Wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
• Uwrażliwianie dzieci na sztukę przez udział w przedstawieniach jako widz oraz aktor.
• Doskonalenie u dzieci umiejętności przeliczania i dodawania elementów z wykorzystaniem słów „i”, „to”.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „c”, „C”.
• Zachęcanie dzieci do dbałości o własne zdrowie.

TEMAT: Zimo! Do zobaczenia za rok!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Dostrzeganie i opisywanie przez dzieci charakterystycznych dla przedwiośnia zmian atmosferycznych.
• Zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie – pierwsze znaki wiosny.
• Zapoznanie dzieci z nazwami kwiatów wiosennych.
• Nauka wybranej piosenki, zabawy taneczne i instrumentalizacja piosenek: „Maszeruje wiosna”, „Wiosna”, „Zbudź się, rzeczko”.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „ł”, „Ł”.
• Doskonalenie u dzieci orientacji na kartce.

TEMAT: Już przybyła wiosna miła

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Kształtowanie świadomości korzyści wynikających z przebywania na świeżym powietrzu.
• Przybliżanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny.
• Poznanie cyklu uprawy roślin cebulowych.
• Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „z”, „Z”.
• Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.
• Zwrócenie uwagi dzieci na upływ czasu i zachodzące w przyrodzie zmiany związane z porami roku, utrwalanie wiadomości dotyczących miesięcy, tygodni, dni i godzin.